Turku Science Park Oy mukana Kuutoskaupunkien yhteistyössä

Tietovarannoista raaka-ainetta hyödyntäjille Avoin data -kärkihankkeessa

Kuutoskaupunkien avoin data -kärkihankkeessa (1.7.2014–30.6.2017) Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu avaavat yhteistyössä tietovarantojaan mahdollisimman laajasti avoimeksi dataksi sekä luovat toimintaympäristöä datan tuottajien ja hyödyntäjien välille. Näin kaupunkien keräämä data-aines saadaan esimerkiksi yritysten, tutkimus- ja oppilaitosten sekä sovelluskehittäjien käyttöön. Kärkihanke kuuluu 6Aika-kaupunkistrategiaan, jossa Suomen suurimmat kaupungit pyrkivät yhteisvoimin kohti avoimia ja älykkäitä palveluja.

Tavoitteena on tehdä datan avaamisesta luonteva osa kaupunkien normaalia toimintaa, jolloin kaupungit mahdollistavat innovatiivisten palveluiden kehittämisen. Yritykset halutaan aktiivisesti mukaan kertomaan omista datatarpeistaan, kehittämään yhteisiä rajapintastandardeja, hyödyntämään kaupunkien avaamaa dataa sekä avaamaan omaa dataansa muiden käyttöön.

Turku Science Park Oy osallistuu avoimen datan kärkihankkeeseen erityisesti alueellisen elinkeinoelämän ja yritysten kehittämisen näkökulmasta. Roolina on toimia yritys- ja kehittäjärajapinnassa yhteisövastaavana.
Tehtäviin kuuluu:
– alueellisen kehittäjäyhteistyön koordinointi ja osallistaminen
– tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen: kehittäjätapahtumat, kilpailut, workshopit
– aktiivinen rooli datan avaajien ja kehittäjäyhteisön välillä

Kärkihanketta Turussa toteuttavat myös Turun kaupunki sekä Lounaispaikka. Turun toimijoiden kokonaisbudjetti hankkeessa on reilut 1,1 miljoonaa euroa ja se toteutetaan kuutoskaupunkien, Euroopan aluekehitysrahaston sekä työ- ja elinkeinoministeriön tuella.

Kysy lisätietoja:

Kalle Luhtinen, yhteisövastaava
kalle.luhtinen@turkusciencepark.com
Puh. 050 347 9541

Kohti innovatiivisia julkisia hankintoja − avoimet innovaatioalustat

Innovaatioalustat ovat toiminnallisia kokonaisuuksia, joissa kaupunkiyhteisö synnyttää yhdessä uusia ratkaisuja ja uutta liiketoimintaa. Paikka, tuotteistetut prosessit ja ihmiset yhdistyvät arvoa luovaksi toiminnaksi. 6Aika-strategiassa kaupungit mahdollistavat uusien tuotteiden ja palveluiden luomisen ja testaamisen todellisissa kaupunkiympäristöissä ja innovaatioalustoissa, hyödyntäen mm. uudenlaisia hankintaprosesseja.

Turku Science Park Oy osallistuu kuutoskaupunkien yhteiseen avoimien innovaatioalustojen kärkihankkeeseen erityisesti innovatiivisten julkisten hankintojen näkökulmasta. Turku Science Park Oy:n tavoitteena on tehostaa Turun kaupungin ja yritysten välistä varhaisen vaiheen markkinavuoropuhelua ja kehittää uudenlaisia markkinavuoropuhelun menetelmiä. Markkinatietämyksen lisäämisellä pyritään saamaan innovatiivisten ratkaisujen hakeminen luonnolliseksi osaksi kaupungin palvelujen järjestämistä ja hankintatoimintaa. Julkisten hankintojen kehittämisessä on mukana myös Turun kaupungin Hankinta- ja logistiikkakeskus osana Turun kaupungin 6Aika Avoimet Innovaatioalustat kärkihankekokonaisuutta.

Kysy lisätietoja:

Marko Latokartano, erityisasiantuntija
marko.latokartano@turkusciencepark.com
Puh. 040 509 8949

Lisätietoa 6Aika-yhteistyöstä: 6aika.fi