6.3. 2013 OSKE on the Road

Kuluttajaa kuuntelemalla kohti uusia innovaatioita

Valtakunnallisen Osaamiskeskusohjelman viimeinen road show pysähtyi tiistaina Turkuun. Ajankohtaisten OSKE-kuulumisten ohella tilaisuudessa perehdyttiin käyttäjälähtöisyyteen. Käyttäjälähtöisyys on kuluttajan tai käyttäjän arvostamista, kuuntelemista ja ymmärtämistä, sekä toiveiden ja tarpeiden huomioimista, muistutti Ari Aarniovuori Frami Oy:stä.

Frami Oy:n Ari Aarniovuori johdatteli OSKEn Turun tilaisuuden osallistujat käyttäjälähtöiseen ajatteluun.

OSKE on the road -kiertue vierailee helmi-maaliskuun aikana viidellä paikkakunnalla. Turussa tilaisuus järjestettiin Mauno Koivisto -keskuksessa tiistaina 5.3. Ajankohtaisia OSKE- ja INKA-asioita edelsi käyttäjälähtöistä ajattelua luodannut aamupäivä.

Aamupäivän kouluttajana toimi Frami Oy:n projektikoordinaattori Ari Aarniovuori. Aarniovuoren mukaan käyttäjälähtöisyyden taustalla on kuluttajissa tapahtunut muutos passiivisesta kuluttajasta aktiiviseksi ja yhä vaativammaksi osapuoleksi ja arvon yhteisluojaksi. Puhutaan prosumerismista, jolla viitataan käyttäjien rooliin käyttäjä-tuottajana.

- Käyttäjälähtöisyys merkitsee kuluttajan huomioimista. Käyttäjän arvostaminen ja kuunteleminen sekä tämän tarpeiden huomioiminen ovat käyttäjälähtöisyyttä. Näistä lähtökohdista tuotekehityksen osumatarkkuus kasvaa ja tuotekehitys saa uusia innovaatioita.

Käyttäjiä on erilaisia ja eritasoisia, ja yhteistyön laatu riippuu käyttäjien valinnasta. On ns. kärkikäyttäjiä ja aikaisia omaksujia. Aarniovuori muistutti myös sudenkuopista, joita käyttäjien erilaisuuteen kätkeytyy.

- Usein kuvitellaan, että tunnemme asiakkaat, joten tunnemme käyttäjät. Loppukäyttäjien tyypittely stereotypioiden mukaan on kuitenkin vaarallista. Väestö on yhä heterogeenisempää, ikä- ja sukupuolierot heikkenevät ja esimerkiksi eläkeläiset ovat entistä aktiivisempia ja varakkaampia.

On tärkeää tietää millaisia tietoja loppukäyttäjiltä voidaan saada ja millaisia taas ei. Tutuista tuotteista ja niiden ominaisuuksista tietoa on kerättävissä, mutta on muistettava riittävän monen käyttäjän mielipide. Kukin käyttäjä kun voi kertoa luotettavaa tietoa vain omiin tarpeisiinsa liittyen. Sen sijaan on vaikeampaa saada käyttäjiltä tietoa siitä, millaisia tuotteita he tulevaisuudessa haluaisivat käyttää, tai millaiseen teknologiaan sen tulisi perustua.

Aarniovuori sanoo, että käyttäjätiedon hyödyntämisessä sudenkuoppana on, että käyttäjiltä kysytään mitä he haluavat tai pyydetään käyttäjää arvioimaan tuotetta tuntematta tai kokeilematta sitä.

- Steve Jobs on joskus todennut, että he Applella eivät tee markkinatutkimuksia. Jobs on lainannut Henry Fordia, joka on todennut, että jos he olisivat kysyneet mitä kuluttajat haluavat, olisivat he vastanneet haluavansa nopeamman hevosen.