8.3. 2013 Ict

Diabeteksen hoidon uudistamisen haasteet

Turku Science Park Oy:n, Turun ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston järjestämä Monitori-seminaari paneutui tänä vuonna kahdeksatta kertaa terveydenhuollon innovaatioihin. Yksi päivän esitelmistä esitteli etälääketieteen sovellusten käyttöä diabeteksen hoidossa. Lehtori Teppo Saarenpää tarkasteli asiaa lähinnä eMedic-hankkeessa tähän mennessä kertyneiden kokemusten pohjalta.

Teppo Saarenpää esitteli Monitorissa eMedic -hankkeessa kokeiltavia hyvinvointiteknologioita.

eMedic-hanke tähtää etälääketieteen sovellusten kehittämiseen diabetes-potilaiden omahoidossa, haavanhoidossa ja lastentaudeissa. Vuoden 2013 loppuun kestävä hanke kuuluu EU:n Interreg IV A -ohjelmaan. Mukana on kuusi toimijaa neljästä Itämeren ympärysmaasta. Suomesta osallistuvat Turun ammattikorkeakoulu, Turku Science Park Oy ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Virosta Tallinnan teknillinen yliopisto, Ruotsista Karoliininen sairaala ja Latviasta Pauls Stradinin yliopistosairaala. Monitorissa eMediciä esitteli lehtori Teppo Saarenpää Turun ammattikorkeakoulusta

– Tavoitteena on luoda sekä asiakas- että henkilökuntanäkökohdat mahdollisimman hyvin huomioivia käytäntöjä. Pyrimme löytämään koti- ja itsehoidon tueksi laadukkaan ja kustannustehokkaan virtuaalisen palvelumallin, joka on yhtenäinen kaikissa neljässä maassa. Yhtenäisen mallin avulla käytäntöön vienti ja sosiaali- ja terveysalan henkilökunnan koulutus helpottuvat, Saarenpää kertoo.

Pilotteja kolmessa kunnassa

Uusia käytäntöjä kehitetään Suomessa kolmessa pilottikunnassa: Kaarinassa, Loimaalla ja Forssassa. Hankkeen tuloksia hyödynnetään myös e-terveys-ratkaisujen tutkimuksessa.

Pilottihankkeita on kaksi: diabetes-potilaan omahoitoprosessi ja haavahoidon etäkonsultaatio. Omahoidossa potilaan kotona on verenpaine- ja verensokerimittarit, joiden arvot hän tallentaa kännykkään ja ne siirtyvät 3G-yhteydellä internetin välityksellä tietokantaan. Potilas pääsee itse näkemään omat tietonsa ja voi antaa lukuoikeudet terveydenhuollon ammattilaiselle.

Haavahoidon etäkonsultaatiossa kotisairaanhoitaja voi potilaan luona kuvata esimerkiksi diabetespotilaan jalkahaavaa tablet-tietokoneella ja lähettää kuvaa sen kautta internetyhteydellä terveyskeskukseen. Tarvittaessa terveyskeskuslääkäri voi edelleen videoneuvotteluyhteyden turvin olla yhteydessä erikoislääkäriin tai haavahoitajaan.

Aikaa kuluu valmisteluun

Hanke alkoi vuoden 2011 alussa ja ensimmäinen puoli vuotta kului hankinnan suunnitteluun. Sen aikana kartoitettiin nykyiset prosessit ja tiedon liikkuminen sekä mitä palveluja ja laitteita on käytössä, mitään uusia laitteita ei lähdetty kehittämään. Lisäksi määriteltiin ja laadittiin tarjouspyyntö. Erittäin paljon aikaa meni lokalisointiin, käännöksiin, kommentointiin ja yhteisen konsensuksen löytämiseen. Seuraavassa vaiheessa päästiin kilpailutukseen ja tarjouspyynnön avaukseen, demonstraatioihin ja päätökseen.

– Viime syksystä lähtien partnerit ovat tilanneet paketteja, laitteita on asennettu ja henkilökuntaa koulutettu sekä järjestetty huolto- ja help desk -toiminnot. Ohjelmia on testattu käytännössä ja tehty niihin pieniä päivityksiä. Koulutuksilla on suuri merkitys, koska on tärkeää, että käyttäminen sujuu hyvin, Teppo Saarenpää sanoo.

Nyt osa piloteista on alkanut ja osa alkamassa lähiaikoina. Hanke jatkuu vuoden 2013 loppuun asti.

– Tähän mennessä olemme oppineet, että aikaa on todella varattava kaikkien eri osapuolten yhteisiin neuvotteluihin, sitä ei voi liikaa painottaa, kun mukana on neljä kansallisuutta ja kieltä, neljän maan erilaiset käytännöt toimia ja monta tahoa: laitetoimittajat, terveydenhuollon eri ammattiryhmät ja potilaat.  Kaikki ryhmät on ehdottomasti saatava sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin. Myös lakiasiat vievät aikaa, sillä terveydenhoitoon liittyy paljon säännöksiä, jotka poikkeavat toisistaan eri maissa, Teppo Saarenpää toteaa.    

Monitori-seminaari oli osa Turku ICT Week -tapahtumien sarjaa.

Monitori järjestettiin tänä vuonna kahdeksannen kerran.

Teksti ja kuvat: Anne Kortela