11.3. 2013 Turku Science Park

Sairaala Neo kasvaa ja panostaa myös kansainvälisyyteen

Turku Science Parkissa kaksi vuotta toiminut tuki- ja liikuntaelinvaivojen tutkimukseen ja hoitoon keskittynyt yksityissairaala Neo on noussut nopeasti Turun suurimmaksi toimijaksi päiväkirurgisessa ortopediassa. Tänä vuonna sairaala laajentaa päivystyspalveluitaan ja jatkaa myös yhteistyöneuvotteluitaan kansainvälisillä markkinoilla.

Johtava lääkäri Jussi Rantanen ja toimitusjohtaja Matti Markkula ovat tyytyväisiä Sairaala Neon noustua voitolliseksi jo toisena toimintavuotenaan.

Kokonaan varsinaissuomalaisessa omistuksessa oleva Sairaala Neo saavutti toisena toimintavuotenaan hienoisesti positiivisen tuloksen. Kokonaismyynti oli 8,4 miljoonaa euroa ja ammatinharjoittajien palkkiot huomioimatta jättävä liikevaihto 5,5 miljoonaa euroa. Vastaanottokäyntejä sairaalassa oli 14 000 ja leikkauksia noin 1 600. Neo vastaa julkisen terveydenhuollon huomioiden noin kolmanneksesta koko paikallisesta päiväkirurgisesta ortopediasta.

Koko Neo-talossa kirjattiin viime vuonna yli 60 000 asiointia. Merkittävässä kasvussa on myös talossa toimiva hammaslääkäriasema Hammas Neo, jossa asiakasmäärät kasvoivat lähes 30 prosenttia ollen noin 15 000.

Maaliskuussa Neo laajentaa päivystyspalveluitaan. Tapaturmapäivystyksen rinnalle avautuu yleislääkäripäivystys, josta alkuvaiheessa vastaa seitsemän yleis- ja erikoislääkäriä. Ensi syksynä Neo saa käyttöönsä 1 000 neliötä katutason lisätilaa uudesta Intelligate II -toimistotalosta.

Neo on käynyt yhteistyöneuvotteluja mm. Dubaissa ja Pietarissa. Etenkin Pietari koetaan tärkeäksi suunnaksi.

- Hyvät junayhteydet tekevät venäläisasiakkaille helpoksi matkustamisen Turkuun. Selvittelemme parhaillaan asiakkaiden perheille tarjottavien oheispalvelujen järjestämistä, kertoo Neon johtava lääkäri Jussi Rantanen.

FinlandCare vie osaamista maailmalle

Neo on mukana myös FinlandCare –ohjelmassa, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten hoito- ja hoivapalveluiden kansainvälistymistä ja vientiä. Vuoteen 2015 jatkuvan hankkeen ensimmäisen vaiheen tavoitteena on vauhdittaa terveysmatkailua Venäjältä Suomeen. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjelmaa koordinoi Finnpro.

- Kustannustehokkuudelle ja jämptille, kurinalaiselle sairaanhoidon osaamiselle on kysyntää maailmalla, myös raharikkaassa Dubaissa. Vuoden kuluttua voimaan astuvan EU:n potilasdirektiivin pelätään tuovan kunnille lisää haasteita, jolloin sen Suomelle tuomat mahdollisuudet jäävät huomiotta, Jussi Rantanen kritisoi.

- Suomen puhtaus, rehelliset palvelut ja osaaminen pitäisi nähdä tilaisuutena suomalaisen terveydenhuollon palveluiden viennille. Meidän pitäisi tähdätä ”Euroopan sairaalaksi”, Rantanen jatkaa.

Potilasdirektiivin myötä potilas voi helpommin valita itse haluamansa terveydenhuollon palveluntuottajan. Käytännössä raha seuraa potilasta esimerkiksi palvelusetelin tai muun maksusitoumuksen muodossa.

Tänä vuonna Neo laajentaa päivystystään yleislääkäripalveluihin.