28.3. 2013 BioTurku®

Bioalan yhteistyö esillä Suomen ja Venäjän Talouskomissiossa

Maaliskuun lopussa Turussa pidetyn Suomen ja Venäjän hallitusten välisen Talouskomission kokouksen yhteydessä Turun kaupunki järjesti Modernisaatiokumppanuus-seminaarin, jossa molempien maiden asiantuntijat pohtivat ajankohtaisia meriteollisuuden ja bioalojen kysymyksiä.

Turussa pidetyn Talouskomission kokouksen yhteydessä allekirjoitettiin Suomen ja Venäjän välistä modernisaatiokumppanuutta kartoittava toimintaohjelma, joka sisältää käynnissä olevia yhteistyöhankkeita muun muassa lääke- ja bioteknologian, televiestinnän, cleantechin, rakentamisen ja ammatillisen koulutuksen kehittämisen aloilla.

Modernisaatiokumppanuus-seminaari kokosi yhteen yli 250 Suomen ja Venäjän kansainvälisen kaupankäynnin asiantuntijaa, lähes sata yritystä, joista 30 Venäjältä, sekä runsaasti tutkimuslaitoksia molemmista maista. Pääaiheet olivat meriteollisuuden ja biolääketieteen innovaatioyhteistyö.

Yhteistyömahdollisuuksia lääkekehityksessä

Biolääketieteen työpajassa painotettiin konkreettisten yhteistyöedellytysten tiivistämisen merkitystä tulevaisuudessa. Turun asiantuntijuutta ja osaamista bioteknologian alalla arvostetaan, ja sitä voitaisiin hyödyntää Venäjällä sekä tutkimuksen että innovaatioiden kaupallistamisessa etenkin lääkekehityksessä.

Tulevaisuudessa yhteistyömahdollisuuksia tiedepuistojen, kuten Turku Science Parkin ja Moskovan lähellä sijaitsevan Skolkovon välillä, pyritään kehittämään. Biotyöpajassa puhuneet Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen, Skolkovo-säätiön biolääketiedeklusterin johtaja Marek Dziki ja Terveydenhuolto-hankkeen johtaja Maxim Uvarov sekä BioTie Therapies Oy:n toimitusjohtaja Timo Veromaa korostivat Turun potentiaalia toimia venäläisen tiedemaailman ja yritysten siltana Euroopan markkinoille.

Talouskomission kokousta edeltäneenä päivänä järjestettiin suomalaisille ja venäläisille pk-yrityksille suunnattu verkostoitumispäivä. Päivän ohjelmaan sisältyi mm. vierailu Turku Science Parkiin.

Randell toivoo ”Turku-aloitetta”

Biolääketieteen teknologiat ja meriteollisuus ovat Turulle merkittäviä käyntikortteja. Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell kertoo Turun ja Venäjän välisten suhteiden olevan kaupungissa suuressa arvossa.

- Meriteollisuuden ja bioalojen kehittäminen tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseksi on tärkeää sekä suomalaisille että venäläisille toimijoille. Siksi ehdotankin nyt, että näiden alojen kehittämiseksi laaditaan yhteinen ohjelma, ”Turku-aloite”, jonka etenemistä voidaan arvioida seuraavissa korkean tason tapaamisissa maittemme välillä, Randell sanoi.

Kuluvana vuonna vietetään Turun ja Pietarin ystävyyskaupunkisuhteen 60-vuotisjuhlavuotta, jota juhlistetaan moninaisilla tieteen, elinkeinoelämän ja kulttuurin tapahtumilla molemmissa kaupungeissa. Turku Science Park Oy järjestää osana juhlavuoden tapahtumia marraskuussa bioteknologiaan keskittyvän seminaarin.