9.4. 2013 Ict

SensiLAB jalostaa Varsinais-Suomen teollisten pk-yritysten tuotekehitystä

Turku Science Park Oy ja Turun yliopiston Innovaatiot ja yrityskehitys (BID) -keskus ovat käynnistäneet SensiLAB-toimintamallin, jolla edistetään teollisten pk-yritysten uutta liiketoimintaa.

Turussa keskitytään säilyttämään etenkin meriteollisuuden alan yritysten työpaikkoja sekä hyödyntämään täysimittaisesti alan osaamista ja liiketoimintapotentiaalia. Tähän pyritään suuntaamalla osaamista uudelleen sekä yhdistämällä sitä eri toimialoihin, esimerkiksi rakennusteollisuuteen.

SensiLAB koostuu Turun Koneteknologiakeskuksessa sijaitsevasta kehityslaboratoriosta sekä yrityskohtaisesta innovaatiopalvelusta. Liiketoiminnan jatkojalostukseen yritys saa avukseen asiantuntijatiimin.

Testiympäristö ja innovaatiopalvelut vauhdittavat teollista tuotekehitystä

Kohteena ovat erityisesti kone- ja metallialan yritykset ja suunnittelutoimistot. Meriteollisuuden osalta osallistujiksi soveltuvat esimerkiksi valvonta-, viihde- ja turvallisuusratkaisuja sekä -palveluja toimittavat yritykset. Yritykset saavat mahdollisuuden kehittää suunnittelu- ja tuotantoprosessejaan. Lisäksi uusia teknologioita voidaan tuoda osaksi yrityksen lopputuotetta ja palvelua.

SensiLABin ensimmäisellä osalla, testiympäristöllä, tähdätään tehostamaan yritysten tuotekehitystä. Erityisesti toimintamallilla pyritään käynnistämään, nopeuttamaan ja resursoimaan tutkimus- ja kehityshankkeita.

Yritys saa kehityslaboratoriosta työtilan sekä erikoislaitteita ja -ohjelmistoja ideoidensa testaamiseksi. Yritykset voivat hyödyntää muun muassa tilojen laskentayksikköä. Laitteiden ja ohjelmistojen käyttöön saa apua laboratorioinsinööriltä. Esimerkiksi Kovilta Oy testaa laboratoriossa jo kuva-analyysiteknologiansa hyödyntämistä.

SensiLABin toisella kokonaisuudella, innovaatiopalvelulla, tuetaan yrityksen menestysedellytyksiä. Yritys saa avukseen asiantuntijatiimin, joka etsii oikean polun liiketoiminnan jatkojalostukseen. Yhdessä yrityksen kanssa tiimi keskittyy teknologioiden hyödyntämismahdollisuuksiin, rahoituslähteisiin ja kumppanuusverkostoihin.

SensiLAB-ohjelman alkuvaiheen rahoittajia ovat Turun kaupunki sekä Varsinais-Suomen ELY-keskus. Ohjelman päätoimijat ovat Turku Science Park Oy sekä Turun yliopiston Innovaatiot ja yrityskehitys (BID) -keskus. Ratkaisujen toteuttamiseen osallistuvat Koneteknologiakeskus Turku Oy ja Turun ammattikorkeakoulun Tekniikka, ympäristö ja talous -yksikön sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston Turun yksikön toimijat.

www.sensilab.fi