13.5. 2013 BioTurku®

Turkuun ensimmäinen biopankkiprofessuuri

Turkuun on tulossa Suomen ensimmäinen biopankkiprofessuuri. Turun kaupunginhallitukselle esitetään, että kaupunki myöntäisi lahjoitusprofessuurin, joka sijoittuisi Auria Biopankkiin. Biopankkiprofessuuri vahvistaa Turun alueen keskeistä asemaa terveysteknologian ja lääketutkimuksen kansallisena ja kansainvälisenä keskuksena.

Turun kaupunginhallitukselle esitetään, että kaupunki myöntää Turun yliopistolle lahjoitusprofessuurin biopankkiin kahden vuoden ajaksi. Lahjoitusprofessuurin kustannukset ovat n. 100 000 euroa vuodessa.

Professuuri myös profiloi Auria Biopankkia kansallisena ja kansainvälisenä edelläkävijänä, sillä toistaiseksi ainoa alan professuuri on Irlannin kansallisessa biopankissa.

− Turun seutu kulkee vahvasti kohti tulevaisuuden terveydenhuollon ratkaisuja. Auria Biopankki vahvistaa entisestään asemaamme terveysteknologian ja lääketutkimuksen kansallisena keskuksena, sanoo Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell. Auria Biopankin ja Turun kaupungin intressit ovat samansuuntaiset, sillä alueellinen hyvinvointi perustuu innovaatioiden kehittämiseen, niiden käyttöönottoon ja uuden yritystoiminnan syntyyn.

Auria Biopankin taloudelliset vaikutukset Turun alueelle näkyvät tulevaisuudessa erityisesti siinä, että biopankin myötä pystytään kehittämään täysin uudenlaisia yritysyhteistyömalleja kansainvälisten lääke- ja diagnostiikkayritysten kanssa.

− Samalla koko alan alueellinen alihankintaketju kasvaa ja vahvistuu. Tutkimus ja siitä syntyvien uusien innovaatioiden myötä alueelle syntyy uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Kansainvälisten lääkekehitysprojektien kautta paikallisille yritykselle avautuu valtava potentiaali kansainvälistymiseen, sanoo Randell.

BioTurku kehittää räätälöityä terveyttä ja hyvinvointia

Turun bio- ja life science -alan ekosysteemi on kansainvälisesti merkittävä kokonaisuus. Lääkekehitys kuuluu Turun alueen vahvimpaan ydinosaamiseen, mistä kertoo alueella toimiva, koko ketjun kattava ekosysteemi. Auria Biopankki on tulevaisuudessa tämän ekosysteemin merkittävimpiä tukijalkoja.

− Yliopistojen, muiden tutkimusyksiköiden, yliopistosairaalan ja lääketeollisuuden yhteistyö luo merkittäviä innovaatioita ja uutta liiketoimintaa. Henkilökohtaisen lääkehoidon kehitystyössä yhdistyvät huippututkimus, diagnostinen osaaminen ja liiketoiminta. Uusia innovaatioalustoja kuitenkin tarvitaan turvaamaan alan menestys myös tulevaisuudessa ja niiden edistämisessä Auria Biopankilla on merkittävä rooli, sanoo Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen.

Turun yliopiston ja Varsinais-Suomen, Satakunnan sekä Vaasan sairaanhoitopiirien perustama Auria Biopankki on jo toimintansa alkuvaiheessa kansainvälisesti ainutlaatuinen toimija. Biopankki toimii täsmälääketieteen ja henkilökohtaisen terveydenhuollon veturina parantaen suomalaisten saaman hoidon laatua ja vaikuttavuutta.

Auria Biopankin perustamisvaiheen minimikustannuksista vastaavat sen omistajaorganisaatiot. Perustamisvaiheen jälkeen biopankin toiminta katetaan sen omilla tuotoilla, kuten käyttömaksuilla ja projektituotoilla.