30.5. 2013 BioTurku®

Diagnostiikkaa kehitetään turkulais-intialaisin voimin

Vastaperustettu suomalais-intialainen diagnostiikan tutkimuskeskus ryhtyy etsimään uusia edullisia lääketieteen diagnostiikan ratkaisuja. Toiminta keskittyy lääketieteen rinnalla ympäristö- ja elintarvikediagnostiikkaan. Uusille keksinnöille markkinat ovat maailmanlaajuiset.

Diagnostiikan kehityksessä näkyy maailmanlaajuinen pyrkimys tuoda lääketieteellinen diagnostiikka mahdollisimman lähelle potilasta ja osaksi käytännön hoitotoimenpiteitä lääkärin vastaanotolla, ambulanssissa tai jopa potilaan kotona. Tästä syntyvät säästöt ja hoidon laadun paraneminen erityisesti ennaltaehkäisevän hoidon saralla ovat ilmiselvät.

Intiassa kehityksen tarve vain korostuu.  Vaikka yli 1,2 miljardin asukkaan maa on yksi maailman nopeimmin kasvavista talousalueista, maa on taloudellisten vastakohtien maa.  Lähes 70 prosenttia maan asukkaista elää maaseudulla, lähes täysin vailla terveydenhuollon palveluita.

Intian maaseudulla yhteiskunnan infrastruktuuri on käytännössä olematonta. Terveydenhuolto tarvitseekin kipeästi menetelmiä, jotka ovat erittäin edullisia, helppokäyttöisiä sekä riippumattomia kylmäketjusta tai monimutkaisista laitteista.

Vaikka Suomen ja Intian kaltaisten teollistuneiden ja kehittymässä olevien maiden yhteiskunnallisten järjestelmien on selkeitä eroja, ovat molempien odotukset uudenlaisten diagnostisten innovaatioiden ja menetelmien suhteen samankaltaiset. Myös uusien diagnostisten menetelmien markkinapotentiaali molemmissa maissa on hyvin merkittävä.

Yksin Intian diagnostiikka-alan markkinat olivat vuonna 2010 arvoltaan 700 miljoonaa dollaria. Vuosittaisen kasvun arvioidaan olevan 15 – 20 %.

Tavoitteena kehittäminen ja kaupallistaminen

Uuden Indo-Finnish Diagnostic Research Center (IFDRC) –tutkimuskeskuksen tavoitteena on mahdollistaa uusien diagnostisten menetelmien keksiminen aekä diagnostiikan tutkimuksen ja kehittämisen kiihdyttäminen molempien maiden yliopisto- ja yrityssektorilla. Keskus täydentää ja tehostaa diagnostiikan alan tutkimusta sekä parantaa alan yritysten toimintaedellytyksiä molemmissa maissa.

Intiassa hanketta hallinnoi Tiede- ja teknologiaministeriön alainen Translational Health Science and Technology Institute (THSTI), ja Suomessa Turun yliopisto. Keskuksella tulee olemaan toimipisteet sekä THSTI:ssä, Delhissä että Turun yliopistossa, Turussa.

Keskuksella on kaksi keskeistä päämäärää.

Toinen on mahdollistaa tutkijavaihtoa maiden välillä sekä luoda puitteita maiden välisille yhteisille diagnostiikan alan tutkimushankkeille. Ensimmäisenä käytännön askeleena tämän vuoden elokuussa viisi intialaista THSTI:n nuorta tutkijaa (post-doc) aloittaa 2-3 vuoden mittaisen tutkimusjakson Turun yliopistolla ja VTT:llä. Tämän jakson päätteeksi tutkijat palaavat Intiaan ja jatkavat yhteistyötä suomalaisten tutkimusorganisaatioiden kanssa.

Toinen ja perustavanlaatuinen tavoite on edistää suomalaisten ja intialaisten yritysten välistä yhteistyötä, sekä luoda mahdollisuuksia kahdenvälisille yhteishankkeille innovatiivisten ja edullisten diagnostisten menetelmien kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. Keskuksella on käytössään erilaisia työkaluja kuten  yrityshautomopalveluita sekä yhteinen, jaettu tietokanta tutkimusasteella olevista uusista diagnostisista innovaatioista.

Turku uuden keskuksen Suomen sijaintipaikkana

Turun yliopiston Biotekniikan laitos valittiin keskuksen suomalaiseksi sijoituspaikaksi, sillä yksiköllä on tehnyt jo usean vuoden ajan yhteistyötä intialaisen THSTI:n sekä muiden vastaavien tutkimusorganisaatioiden kanssa. Biotekniikan laitoksella on myös kansainvälisesti tunnustettu asema diagnostiikan tutkimuksessa.

Toiminnalle haetaan myös ulkopuolista rahoitusta. Tekes ja sen intialainen vastine, Department of Biotechnology (DBT) sekä Suomen Akatemia ovat vuodesta 2006 tukeneet intialais-suomalaista tutkimusyhteistyötä lukuisten tutkimusprojektien muodossa.  Erilaiset apurahaohjelmat kuten EU:n Horizon 2020 sekä Bill & Melinda Gates Foundation tulevat tarjoamaan kansainvälisille yhteishankkeille merkittäviä rahoitusmahdollisuuksia.

IFDRC:n suomalaiset ja intialaiset toimijat uskovat keskuksen toimivan katalyyttina diagnostiikan alan tutkijoille, tutkimusorganisaatioille sekä rahoittajille. Uuden toimintamallin nähdään tasoittavan mahdollisimman monien uusien diagnostisten innovaatioiden tietä ideasta liiketoimintaan ja kansainväliseen menestykseen.