31.5. 2013 Turku Science Park Oy

Turku Science Park Oy käynnistää yhteistoimintaneuvottelut

Turku Science Park Oy käynnistää yhteistoimintaneuvottelut ulkopuoliseen rahoitukseen liittyvien epävarmuustekijöiden takia. Pyrkimyksenä on löytää uutta ulkopuolista hankerahoitusta ja vapaaehtoisia järjestelyjä työntekijöiden aseman helpottamiseksi.

Turku Science Park Oy:n rahoitustilanne vuoden 2013 lopun jälkeiselle ajalle on epäselvä, koska ns. ulkoiseen rahoitukseen perustuvat hankkeet ja projektit päättyvät pääsääntöisesti vuoden 2013 lopussa. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa on erittäin todennäköistä, että ulkopuolista rahoitusta ei ole saatavissa vuoden 2014 alkuun mennessä niin paljon, että kaikille työntekijöille olisi töitä vuoden 2014 alusta lukien.

Yhtiö käynnistää ensi viikolla yhteistoimintaneuvottelut, joissa etsitään ratkaisuja tilanteeseen.

- Tavoitteena on löytää ratkaisuja, joilla ulkopuolista hankerahoitusta onnistuttaisiin saamaan mahdollisimman paljon, ja toisaalta vapaaehtoisin järjestelyin kyettäisiin helpottamaan työntekijöiden asemaa, sanoo toimitusjohtaja Rikumatti Levomäki.

Mahdollisesti irtisanottavien tai lomautettavien työntekijöiden määrää ei tässä vaiheessa pystytä arvioimaan, sillä asia riippuu paljon siitä, mitä ratkaisuja neuvotteluissa pystytään löytämään.

Tilanne ulkoisen rahoituksen osalta on vaikea myös useissa muissa teknologiakeskuksissa ja kaupunkiseutujen kehitysyhtiöissä. Taustalla vaikuttavat mm. EU:n rahoituskauden vaihtuminen, joka estää rahoitusten täysimittaisen hakemisen, sekä työ- ja elinkeinoministeriön rahoittaman Osaamiskeskusohjelman (OSKE) päättyminen vuoden lopussa. OSKEn jälkeen käynnistettävän Innovatiiviset Kaupungit (INKA) -ohjelman osalta ole vielä saatu päätöksiä työ- ja elinkeinoministeriöltä.