4.6. 2013 BioTurku®

Biotie kiinnostunut epilepsialääkettä kehittävästä amerikkalaisyhtiöstä

Biotie Therapies Oyj on hankkinut option San Diegossa sijaitsevan Neurelis Inc:in osakekannan hankintaan. Neurelis on yksityisessä omistuksessa oleva, epilepsian ja tiettyjen muiden keskushermostosairauksien lääkehoitojen kehittämiseen keskittynyt yhtiö.

Neurelisin kärkihanke, NRL-1, on patentoitu diatsepaamiformulaatio, joka annostellaan nenäsuihkeena jo kaupallisessa käytössä olevalla annostelulaitteella. Tuotetta kehitetään epilepsiapotilaiden hoitoon, jotka säännöllisen lääkityksensä lisäksi tarvitsevat ajoittain diatsepaamia kohtaustensa hallitsemiseen.

- Kiinnostuksemme Neurelisiin liittyy käynnissä olevaan tuotekehityssalkkumme arviointiin. Arvioinnin tarkoituksena on varmistaa, että lääkekandidaattimme vastaavat merkittävään lääketieteelliseen tarpeeseen ja että niillä on myös paras mahdollisuus tuottaa lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Meidän on nyt mahdollista arvioida NRL-1:n potentiaalia nykyisten omien hankkeidemme ohella, sanoo Biotien toimitusjohtaja Timo Veromaa.

- NRL-1 on mielenkiintoinen myöhäisen vaiheen kehityshanke epilepsian hoitoon. Uskomme sen voivan tarjota huomattavasti nykyisiä paremman hoitovaihtoehdon potilaille, jotka nyt joutuvat turvautumaan sairautensa hoidossa rektaalisesti annosteltuun diatsepaamiin tai joutuvat sairaalahoitoon. Erityisesti Yhdysvalloissa on paljon potilaita, jotka eivät halua käyttää rektaalisesti annosteltuja lääkkeitä, ja tällaisille potilaille NRL-1 tarjoaa täysin uuden hoitomahdollisuuden.

Solmitun Biotien, Neurelisin ja Neurelisin osakkeenomistajien välisen optiota koskevan sopimuksen perusteella Biotie maksaa Neurelisille 1 miljoonaa US dollaria yksinoikeudesta hankkia Neurelisin koko osakekanta ennalta sovitulla 8,75 miljoonan US dollarin kauppahinnalla. Kauppahinta tulisi maksettavaksi Biotien uusina osakkeina, jotka laskettaisiin liikkeeseen Biotien hallituksella olevan osakeantivaltuutuksen nojalla. Kauppahintaa voidaan tarkistaa eräiden hinnan määräytymiseen käytettyjen periaatteiden mukaisesti. Optio on voimassa siihen saakka kunnes NRL-1:lla aloitetaan myyntilupahakemuksen perustana toimivat kliiniset farmakokineettiset tutkimukset, kuitenkin enintään 3.12.2014 saakka. Yhdysvaltojen myyntilupaa tullaan hakemaan ns. 505(b)(2) -menettelyllä, ja tutkimusten odotetaan alkavan noin 12-18 kuukauden kuluttua.

Biotien päätös option käyttämisestä tulee riippumaan muun muassa Yhdysvaltain lääkeviraston (FDA) kanssa parhaillaan käytävien keskustelujen lopputuloksesta ja tuotteen valmistusprosessiin sekä prekliiniseen vaiheeseen liittyvien Biotien töiden tuloksista.

Mikäli Biotie päättää käyttää optionsa, Neurelisista tulee Biotien kokonaan omistama tytäryhtiö. Neurelisin vanhat osakkeenomistajat tulisivat kiinteän kauppahinnan lisäksi olemaan oikeutettuja lisäetappimaksuihin liittyen tiettyjen ennalta sovittujen kehitys- ja kaupallisten tavoitteiden saavuttamiseen NRL-1:lla ja NRL-2:lla Yhdysvalloissa. Mahdollisista muilla markkina-alueilla myönnetyistä myyntiluvista maksettaisiin lisäetappimaksuja. Maksut voitaisiin maksaa joko Biotien osakkeina tai käteisenä Biotien hallituksen päättämällä tavalla.