5.6. 2013 Muut uutiset

Turun yliopistolle kaksi uutta akatemiaprofessoria

Suomen Akatemian hallitus on valinnut seitsemän akatemiaprofessoria vuosiksi 2014–2018. Ensi vuoden alussa kautensa aloittavien professoreiden joukossa ovat myös turkulaiset Eva-Mari Aro ja Sirpa Jalkanen.

Akatemiaprofessorit edustavat tutkimusalojensa korkeatasoisinta suomalaista osaamista. He ovat myös kansainvälisesti erittäin tunnettuja ja arvostettuja. Akatemiaprofessoreiden valinnassa käytetyt kansainväliset arvioijat katsovat valituilla akatemiaprofessoreilla olevan huomattavat mahdollisuudet tieteellisiin läpimurtoihin tutkimusaloillaan. Nyt valituista seitsemästä professorista kaksi työskentelee Turun yliopistossa.

Eva-Mari Aro (s. 1950) on Turun yliopiston molekulaarisen kasvibiologian professori. Hän  on kasvimolekyylibiologisen tutkimuksen pioneereja maassamme ja on omalla toiminnallaan luonut uuden vahvuusalueen suomalaiseen biologian alan tutkimukseen. Hän on myös kansainvälisesti erittäin tunnettu; Aron johtamasta laboratoriosta on kehittynyt yksi kansainvälisesti arvostetuimmista fotosynteesitutkimuksen keskuksista. Viime vuosina Aron ryhmä on keskittynyt tutkimaan, miten fotosynteesikoneisto saadaan valjastettua tuottamaan puhdasta hiilidioksidituotoltaan neutraalia energiaa ihmiskunnalle. Tutkimus voi johtaa käänteentekevään läpimurtoon bioenergian tuotannossa.

Aro johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa Integroidun fotosynteesi- ja metaboliittitutkimuksen huippuyksikköä, jossa ovat mukana Turun ja Helsingin yliopistot. Arolla on lukuisia kansallisia luottamustehtäviä. Hän on mukana aurinkopolttoainetutkimusta edistävissä eurooppalaisissa toimielimissä sekä kansainvälisissä tieteellisissä organisaatioissa ja asiantuntijatehtävissä kasvibiologian ja fotosynteesitutkimuksen edistämiseksi. Hän on saanut useita kansainvälisiä kunnianosoituksia ja palkintoja. Akatemiaprofessorina Aro on ollut vuosina 1998–2008.

Sirpa Jalkanen (s. 1954) on Turun yliopiston professori, jonka tutkimusalat ovat biolääketieteet ja kliiniset lääketieteet. Jalkanen on maailman johtavia tutkijoita ihmisen immuunipuolustusjärjestelmän lymfosyyttien liikkumismekanismien tutkimuksessa. Hänen tutkimusryhmänsä odotetaan tuottavan uraauurtavia tuloksia tällä erittäin tärkeällä biolääketieteen alalla, ja erityisesti autoimmuunitautien hoidossa sekä syövän leviämisen ehkäisyssä.

Jalkanen johtaa Suomen Akatemian Ihmisen puolustusmekanismit -huippuyksikköä. Huippuyksikkö selvittää virusten, bakteerien ja syöpäsolujen liikkumismekanismeja ja sitä, miten normaalisti toimiva puolustusjärjestelmä pystyy tekemään ne toimintakyvyttömiksi. Akatemiaprofessorina Jalkanen tutkii mekanismeja, jotka säätelevät solujen siirtymistä imusolmukkeisiin ja niistä ulos.  Jalkasen tutkimus liittyy SALWE Oy:hyn, joka on yksi strategisen huippuosaamisen keskittymistä. Akatemiaprofessorina hän on ollut kahdesti: vuosina 1996–2001 ja 2002–2006.

Suomen Akatemian myöntämä akatemiaprofessorin rahoitus on tarkoitettu määräaikaiseen kokopäiväiseen tutkimustyöhön. Akatemiaprofessorit ovat työsuhteessa yliopistoihin, joissa he työskentelevät. Vuoden 2013 alussa akatemiaprofessoreita oli 42.