6.6. 2013 BioTurku®

Turkulaisille synteettisen biologian tutkimusohjelmille rahoitusta Suomen Akatemialta

Suomen Akatemia rahoittaa Synteettisen biologian FinSynBio-tutkimusohjelmaa yhdeksällä miljoonalla eurolla. Ohjelmassa rahoitetaan viisi yksittäistä hanketta ja kuusi konsortiota eli hankekokonaisuutta, joista kaksi sijoittuu Turkuun.

Synteettinen biologia on uusi, kansainvälisesti voimakkaasti kehittyvä monitieteinen tutkimusala, joka yhdistää muun muassa biotieteitä, fysikaalis-kemiallisia ja teknisiä tieteitä. Sen tavoitteena on räätälöidä ja rakentaa uusia biologisia komponentteja sekä koota niistä hallitusti biologisia laitteita ja tuottosysteemejä.

Synteettiseen biologiaan ja sen pohjalta kehitettäviin sovelluksiin liittyy myös monia yhteiskunnallisia ja eettisiä kysymyksiä. Tutkimusala on hyvä esimerkki siitä, miten ongelmanasettelut ja tavoitteet ovat muuttuneet sitä mukaa kuin teknologia on kehittynyt.

Synteettinen Biologia -tutkimusohjelman tavoitteena on integroida Suomessa toimivista tutkijoista kriittisen massan ylittävä kansainvälisesti kilpailukykyinen tieteellinen yhteisö, joka päämäärätietoisesti pyrkii kehittämään synteettistä biologiaa ja soveltamaan siitä saatua tutkimustietoa. Kansainvälinen yhteistyö ja kansainvälisten jo muodostumassa olevien verkostojen edistäminen esimerkiksi aktiivisen tutkijavaihdon kautta on alan luonteen vuoksi oleellinen osa ohjelmaa.

Turkuun sijoittuu kaksi rahoitettavaa konsortiota. Turun yliopistossa Eva-Mari Aron johdolla toimivan konsortion aiheena on synteettisten hybridiorganismien suunnittelu ja tuottaminen uusiutuvan energian tarpeisiin. Tutkimus tähtää puhtaiden biopolttoaineiden tuottoon käyttämällä hyväksi eräiden mikro-organismien kykyä hyödyntää esimerkiksi aurinkopaneeleilla tuotettua sähköä ja muuttaa sitä ilmakehän hiilidioksidia sitomalla varastointikelpoisiksi polttoaineiksi. Hanke tuottaa uudentyyppisiä hybridi-mikro-organismeja, jotka mahdollistavat uudentyyppisen tehokkaan biopolttoaineiden ja kemikaalien tuottoprosessin.

Pia Vuorelan johdolla Åbo Akademissa työskentelevän konsortion aiheena on ”Fabricering av bakteriebiofilmer via artificiella nano(bio)komponenter” eli Bakteeribiofilmien valmistaminen keinotekoisten nano(bio)komponenttien avulla. Hankkeessa tutkitaan bakteeribiofilmejä, kolmiulotteisia pinnoilla kasvavia bakteeripopulaatioita. Kyseessä on ensimmäinen tutkimushanke synteettisen biologian saralla, joka pyrkii valmistamaan keinotekoisia biofilmejä nano(bio)komponenteista. Tavoitteena on parantaa biofilmien toiminnallisuutta, löytää uusia sovelluskohteita ja arvioida samalla synteettisen biologian eettisiä, yhteiskunnallisia ja viestinnällisiä kysymyksiä.