26.6. 2013 Turku Science Park Oy

Turku Science Park Oy ja turkulaiset tiedeyhteisöt käynnistävät yhteistyön Skolkovon teknologiakeskittymän kanssa

Suomen ja Venäjän presidenttien tapaamisen yhteydessä on sovittu Turku Science Park Oy:n ja turkulaisten yliopistojen yhteistyöstä Moskovan kupeeseen nousevan Skolkovon tiede- ja teknologiakeskittymän kanssa. Turun yliopisto, Åbo Akademi ja Turku Science Park Oy sekä Skolkovon aluetta hallinnoiva Skolkovo-säätiö allekirjoittivat asiaa koskevan sopimuksen tiistaina Turun Forum Marinumissa.

Sopimuksen allekirjoittivat tiistaina Turussa Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja Rikumatti Levomäki (vas.), Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen, Skolkovo-säätiön johtaja Victor Vekselberg ja Åbo Akademin rehtori Jorma Mattinen.

Alkava yhteistyö koskee erityisesti Turulle tärkeitä life science- ja ict-aloja. Life science -alalla yhteistyö painottuu biomateriaaleihin, diagnostiikkaan, personoituun lääkehoitoon ja biomarkkereihin. Lääkekehityksessä keskitytään mm. tulehdussairauksiin, keskushermoston sairauksiin, sydänsairauksiin ja endokrinologiaan. Ict-sektorin yhteistyöalueita ovat hyvinvointiteknologia, sähköiset opetusmateriaalit, tietoturva, kuvantaminen ja tiedon jalostaminen data-analyysein.

Lääkekehityksen ja hyvinvointiteknologian osaamista

- Terveydenhuollon ja lääkealan modernisointi on Venäjällä nostettu lähivuosien tärkeimpien toimenpiteiden listalle. Venäjän Pharma 2020 -ohjelmassa maa on asettanut tavoitteekseen nostaa omavaraisuusasteensa lääkkeissä ja lääkinnällisissä laitteissa nopeassa tahdissa 20 prosentista 50 prosenttiin. Se avaa merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia myös turkulaisille yliopistoille sekä Turun seudulla toimiville lääkekehitysyhtiöille, sanoo Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja Rikumatti Levomäki.

Terveydenhuollon tarpeet korostuvat myös ict-puolella.

- Venäläisiä kiinnostaa hyvinvointiteknologian käyttö terveydenhuollon laadun kehittämisessä. eHealth- ja mHealth ovat myös heille tärkeä tulevaisuuden suunta. Heidän kiinnostuksensa yhteistyötä kohtaan kertoo, että Turussa pitkään jatkunut työ lääkekehityksen, diagnostiikan ja hyvinvointiteknologian parissa tunnetaan jo maamme rajojen ulkopuolellakin, Levomäki muistuttaa.

Sopimuksen tavoitteena on edistää tieteellisten tutkimustulosten kaupallistamista ja public-private -kumppanuuksia. Päämääränä on myös luoda Suomen ja Venäjän yhteinen startup-yhteisö ja uusia rahoitusvälineitä, sekä vauhdittaa sopimuskumppaneiden yhteistyötä näiden tähdätessä toistensa, Euroopan ja maailman markkinoille.

- Turun yliopistolle tämä merkitsee mahdollisuuksia laventaa hyvin virinnyttä tutkimusyhteistyötä useiden venäläisten tutkimusorganisaatioiden kanssa. Erityisen mielenkiintoiseksi tämän tekee mahdollisuus, että se voidaan tehdä yhteistyössä myös muiden eurooppalaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa, toteaa Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen.

Skolkovo Foundation on Venäjän hallituksen syyskuussa 2010 perustama säätiö, jonka tehtävänä on vauhdittaa Venäjän siirtymistä innovaatiovetoiseen talouteen. Säätiön Moskovan lähelle Skolkovoon perustamassa innovaatiokeskittymässä toimii satoja yrityksiä kansainvälisistä suuryrityksistä pieniin startup-yrityksiin. Nämä yritykset yhdessä Technoparkin, Skolkovo Institute of Technologyn (Skoltech) ja Massasshusetts Institute of Technologyn kanssa perustetun yliopistoyksikön kanssa muodostavat merkittävän venäläisen teknologioiden ja yrittäjyyden ekosysteemin. www.sk.ru