9.8. 2013 Julkiset hankinnat

Julkisia hankintamenettelyjä kehitetään Turun seudulla yhdessä paikallisten yrittäjien kanssa

Turun seudulla on meneillään Innovatiiviset ja vastuulliset julkiset hankinnat -hanke. Sen avulla halutaan uudistaa julkiset hankintamenettelyt sellaisiksi, että myös paikalliset pk-yritykset pystyisivät paremmin vastaamaan niihin.

Piia Nurmi johdatteli julkiset hankintatiimit / osallistujat hankintojen vastuullisuuteen viime keväänä. (kuva: Owal Group Oy)

Kaarinan kaupunki, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Turun ammattikorkeakoulu aloittivat keväällä hankintatapojensa uudistamisen osana Innovatiiviset ja vastuulliset julkiset hankinnat -hanketta. Hankintatapojen uudistamista tehdään paikallisen elinkeinoelämän tukemiseksi.

Hankintatiimit työstävät nyt todellisia kilpailutukseen tulevia hankintoja. Kaarinan kaupunki suunnittelee ruokakuljetushankintojaan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ravintolapalvelut kilpailuttaa juures- ja kasvistuotteet tämän vuoden lopussa. Turun ammattikorkeakoulu haluaa uudistaa IT-laitteiden hankintamallinsa yhä enemmän käyttäjän tarpeiden huomioivaksi.

Keväällä hankintatiimit saivat valmennusta avoimen vuoropuhelun lisäämiseksi paikallisten yritysten kanssa. Noin kymmenkunta elintarvikealan, kuljetusalan ja IT-alan yritystä on esitellyt ajatuksiaan ja ideoitaan hankkeen valmennustilaisuuksissa.

Elintarvikealan, kuljetusalan ja IT-alan yrittäjiltä toivotaan aktiivisuutta

Keskiviikkona 28.8. hankintatiimeille järjestetään valmennustilaisuus, jossa ne saavat työkaluja paikallisen kilpailukyvyn edistämiseen. Paikallisilta yrityksiltä toivotaan jälleen aktiivista osallistumista, sillä tilaisuudessa pohditaan muun muassa sitä, miten julkiset hankkijat voivat minimoida yrityksille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa julkisissa hankinnoissa. Elokuun tilaisuus on viimeinen osa julkisille hankkijoille järjestettyä kolmiosaista valmennussarjaa.

Sonja Vikberg Turun ammattikorkeakoulusta ja Anna Hillgrén Turun yliopiston funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksesta toivovat valmennuspäivään ilmoittautumisia 23.8. mennessä osoitteessa http://www.lyyti.in/Innovatiiviset_ja_vastuulliset_julkiset_hankinnat_3_valmennuspaiva_3638

Valmennuspäivän lisäksi jokaiselle tiimille pidetään syksyllä markkinavuoropuhelutilaisuus, jossa yrityksille annetaan mahdollisuus kommentoida hankintatiimien työstämiä tarjouspyyntöjä ja vaikuttaa niiden sisältöön.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Turun yliopiston funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus (Elintarvikekehityksen osaamiskeskus). Hanke toteutetaan alueellisesti yhdessä Varsinais-Suomen Osaamiskeskuksen muiden klusterien ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Rahoittajana toimii Varsinais-Suomen liitto.

Ilmoittautumislinkki ja järjestäjien yhteystiedot täällä.