23.8. 2013 BioTurku®

Suomeen tarvitaan terveysteknologian ja lääkekehityksen ekosysteemi

Teollisuusneuvos Petri Lehto Työ- ja elinkeinoministeriöstä haluaa Suomeen nopealla aikataululla strategian, jolla vauhditetaan terveysteknologiaan ja lääkekehitykseen keskittyvän ekosysteemin luomista. Toiminnan aika on nyt, jotta seuraavien eduskuntavaalien jälkeisen hallituksen ohjelmaan saataisiin sisällytettyä strategian toimenpiteitä.

Teollisuusneuvos Petri Lehto puhui Osaamiskeskusohjelman HealthBIO-klusterin vuosiseminaarissa Turussa. Lehto haluaa Suomelle nopealla aikataululla kansallisen terveysalan strategian.

- Suomessa on osaamista ja täällä on tehty julkisia panostuksia koulutukseen ja tutkimukseen, mutta silti täällä on alisuoriuduttu, sanoo teollisuusneuvos Petri Lehto Työ- ja elinkeinoministeriöstä. Hän puhui Terveyden bioklusteri HealthBIOn vuosiseminaarissa Turku Science Parkissa torstaina 22.8.

Lehto esitteli puheenvuorossaan Mikko Alkion valmistelemaa ja TEM:n viime joulukuussa julkaisemaa selvitystä alan ekosysteemin luomiseksi. Lehdon mukaan Suomen tulisi ottaa mallia Etelä-Ruotsin ja Itä-Tanskan alueille 1990-luvulla rakentuneesta Medicon Valleystä. 1990-luvun puolivälissä eri toimijat löivät alueella hynttyyt yhteen ja polkaisivat entistä isomman vaihteen päälle. Nyt alue ruokkii itse itseään.

- Erityisesti pienten maiden on jalostettava osaamisensa kärkiä. Näitä kärkiä on myös osattava markkinoida kansainvälisesti, muuten ei globaalissa kilpailussa ole mahdollisuuksia menestyä ja hankkia kansainvälisiä T&K-investointeja Suomeen.

- Voidaan kysyä paljonko osaamispohjasta jalostetaan osaamisen kärkiä, kuinka paljon yliopistot tekevät yhteistyötä ja paljonko ne ovat hakeneet kansainvälistä rahoitusta? Näissä kohdissa mennään mielestäni punaiselle, hyvin vähän vielä tapahtuu näissä asioissa.    

Lehto muistutti, että panostukset sinänsä ovat olleet hyviä, esimerkiksi Tekesin taholta, mutta rahoitus on sirpalemaista ja pienimuotoista, ja isot kokonaisuudet harvassa. Riskinottohalukkuus on pienentynyt, kun kova hypetys ei tuottanutkaan pikavoittoja. Myös julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia tarvittaisiin enemmän. Nyt niitä pelätään, lähinnä eettis-moraalisten näkökulmien takia.

Tärkeintä olisi nyt rakentaa kansallinen terveysalan strategia ja poliittinen tahtotila tilanteen korjaamiseksi. Työ strategian eteen on jo alkanut. Hän haluaa edetä asiassa nopeasti, jotta terveysteknologian ja lääkekehityksen ekosysteemi saataisiin jo seuraavien eduskuntavaalien jälkeiseen hallitusohjelmaan.

- Yhteistyö ja strategian valmistelu alan toimijoiden kanssa on jo käynnistetty. Strategiset näkökulmat haluamme kertoa jo lokakuun alussa ja strategian esittely on tavoitteena ajoittaa joulukuulle. Siten siitä olisi saatavissa syötteitä seuraavan hallituksen ohjelmatyöskentelyyn, Lehto kaavailee.