23.8. 2013 BioTurku®

”Kansainvälinen kilpailu edellyttää isompia kokonaisuuksia”

Osaamiskeskusohjelmaan kuuluvan Terveyden bioklusterin viimeisessä HealthBIO -vuosiseminaarissa puhunut Novartis Finland Oy:n toimitusjohtaja Antti Viitanen haluaa lisää panoksia perustutkimukseen ja kumppanuuksien rakentamiseen.

Novartis Finland Oy:n toimitusjohtaja Antti Viitanen puhui lähes täydelle salille HealthBIOn viimeisessä vuosiseminaarissa Turussa.

Suomen lääkekauppatase on yli 500 miljoonaa euroa negatiivinen. Ruotsissa vastaavasti tase on yli kolme miljardia positiivinen, koko EU:ssa plussalla ollaan yli 80 miljardia euroa. Suomi on Ruotsia jäljessä myös investoinneilla mitattuna: lääkealalle suunnatut investoinnit ovat Suomessa noin kolmanneksen Ruotsin vastaavista.

- Investoinnit painottuvat kliiniseen tutkimukseen. Meidän pitää saada perustutkimukseen lisää rahaa ja sitä kautta rakentaa kumppanuuksia, sanoo Novartis Finland Oy:n toimitusjohtaja Antti Viitanen.

Englannissa pääministeri David Cameronin hallitus on tähdännyt uudella strategiallaan mm. varhaisen vaiheen tutkimustyön tukemiseen sekä kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän (NHS) datan hyödyntämiseen uusien lääkkeiden kehittämisessä.

Viitanen pitää tärkeänä Englannin kaltaisen Life Science Ecosystem –mallin luomista myös Suomeen. Valtiovallan mukanaolo on tässä välttämätöntä.

Viitanen toivoi myös yliopistoilta Suomessa aktiivisempaa otetta kansainvälisen rahoituksen ja kumppanuuksien luomisessa. Hän nosti esimerkeiksi Tukholman Karoliinisen sairaalan sekä Nottinghamin yliopiston, jotka mm. omilla nettisivuillaan houkuttelevat yksityisiä rahoittajia ja kumppaneita.

- Meidän on haluttava kaupallista menestystä ja tuotava se myös yliopistojen tavoitteeksi. Myös Suomen fragmentoitunut rakenne kaipaa korjausta. Emme pärjää yksin, vaan tarvitsemme isompia kokonaisuuksia, Viitanen sanoi.