26.8. 2013 Startup

Suomikyvyt avuksi kansainvälistymiseen

Turku Science Park Oy:n yrityskeskus DIOssa vieraillut MilvusInterim & Boardin toimitusjohtaja Tero Taskila järjestää maailmalla asuvia suomalaisjohtajia niin suurten pörssiyhtiöiden kuin pienten startupien tarpeisiin.

Tero Taskila värvää kansainvälisiä suomalaisia erikokoisten yritysten johtotehtäviin. Painopiste on insinöörikoulutuksen saaneissa, mutta myyntiin ja markkinointiin keskittyneissä osaajissa.

Suomen rajojen ulkopuolella asuvien, erilaisissa yritysten johtotehtävissä toimivien suomalaisten lukumäärästä ei ole tarkkaa tietoa. Joidenkin arvioiden mukaan heitä olisi noin 10 000. Tästä joukosta vajaat 1300 on kirjautunut Milvus Groupin rekisteriin, josta MilvusTalent ja MilvusInterim & Board -palvelut etsivät suomalaisyrityksille osaavia ja kansainvälisiä osaajia lähinnä johtamisen, myynnin ja markkinoinnin vastuutehtäviin.

- Teemme head huntingia, jossa nichemme on keskittyä suomalaisiin, jotka ovat pärjänneet pitkään työtehtävissä ulkomailla. Kykypooliimme kirjautuneiden keskimääräinen ulkomailla vietetty aika on 10,7 vuotta, ja heitä on yli 70 eri maassa, kertoo toimitusjohtaja Tero Taskila.

MilvusTalent keskittyy vakituiseen työhön etsittävien johtajien suorahakuun, MilvusInterim & Board taas yritysten muutostilanteisiin, yleisimmin 6-12 kuukauden pesteihin palkattavien sekä myös hallitustyöskentelystä kiinnostuneiden johtohenkilöiden etsimiseen. Asiakkaat voivat olla suuria pörssiyhtiöitä tai pieniä startup-yrityksiä, jotka kaipaavat esimerkiksi ulkomaantoiminnot käynnistävää, kokenutta osaajaa.

- Asiakas voi lähettää ulkomaille oman expatin Suomesta, palkata paikallisen henkilön tai hyödyntää ulkomailla jo asuvia suomikykyjä. Poolimme jäsenistä 27 prosenttia on valmiita myös lyhytaikaisempiin eli ns. interim-projekteihin. Heidän palkkauksensa perustuu palvelusopimukseen, jossa kaikki kustannukset ja palkkauksen eri sivukulut hoituvat Milvuksen kautta.

Sitoutuvia suomalaisia

Paikallisen johtajan palkkaamisessa haastetta luovat kulttuuri- ja kielierot suomalaisen työnantajan ja ulkomaisen työntekijän välillä. Oman expatin palkkaus Suomesta ulkomaille on usein kallista, etenkin jos mukaan lähtee perhettä. Myös kielitaidon riittävyys voi tuottaa yllätyksiä. Taskilan mukaan suomikyvyn palkkauksessa tilapäiseen projektin johtotehtävään riskit ovat pienimmät.

- Palkka määräaikaisesta, muutostilanteeseen sidotusta pestistä on korkeampi, mutta samalla yritys saa koko sopimusajaksi sitoutuvan, kokeneen ja ulkomailla työskentelyyn tottuneen suomalaisjohtajan.

Taskila kertoo, että suurin paine kotimaahan paluusta on yleensä henkilöillä, joiden lapset ovat jo muuttaneet pois kotoaan. Silloin toinen, lähinnä perheen arjen pyörittämiseen sitoutunut puoliso alkaa kaivata lisää kontaktipintoja kodin ulkopuolelta. Myös muilla maailmalla liikkuvilla suomalaisjohtajilla on kiinnostusta palata myös kotimaahan. Milvuksen poolin jäsenistä 90 prosenttia ilmoittaa olevansa valmis muuttamaan takaisin Suomeen.

Verkoston luominen alkoi pari vuotta sitten ja yrityksen toiminta vuosi sitten. Toimitusjohtaja Taskilan ohella yrityksen toinen pääosakas on Sveitsissä asuva Lassi Viljakainen. Nyt toiminta on jo laajentumassa myös muihin Itämeren alueen valtioihin.