12.9. 2013 Startup

Mariachin Kasvattamo vauhdittaa tietä ideasta tuotteeksi

Suomi tarvitsee uusia innovaatioita, joista voisi muodostua tulevaisuuden menestystarinoita ja vientituotteita. Turkulaisen Mariachi Oy:n käynnistämä uusi toimintamalli on Suomessa ainutlaatuinen, ja ensimmäiset kokemukset mallista ovat positiivisia.

Jukka Järvi-Laturi (vas.) Pasi Hatakka ovat analysoineet Mariachin Kasvattamossa jo kymmenen erilaista tuoteideaa.

Turun Lausteella, Turku Science Park -alueen itälaidalla sijaitsevassa teollisuuskiinteistössä toimivan Mariachi Oy:n juuret ulottuvat vuoteen 1976. Alkujaan elektroniikkaa omiin tuotteisiinsa valmistanut yritys on vuosikymmenien mittaan kokenut sekä tuote- että omistusjärjestelyjä, joista viimeisin ajoittui vuoteen 2008. Vuodesta 1979 mukana ollut, nykyisin hallituksen puheenjohtajana toimiva Jukka Järvi-Laturi, toimitusjohtaja Pasi Hatakka ja materiaalipäällikkö Eero-Pekka Lavi ostivat silloin MBO-kaupalla yrityksen liiketoiminnot ruotsalaiselta PartnerTechilta.

- Olimme jo pitkään keskittyneet pelkkään sopimussuunnitteluun ja sopimusvalmistukseen, ja kasvun viime vuosikymmenen lopulla hyytyessä PartnerTech luopui pienimmistä yksiköistään. Päätimme silloin ryhtyä yrittäjiksi ja niin syntyi uusi Mariachi, toimitusjohtaja Pasi Hatakka kertoo.

- Sen jälkeen olemme paljon miettineet millä osaamisella, konekannalla ja asiakkailla täällä Suomessa kannattaa toimia. Lähdimme mukaan Tekesein koordinoimaan ArvoBusiness -hankkeeseen, jossa tutkimusorganisaatioiden kuten Turun kauppakorkeakoulun, Aalto Yliopiston ja VTT:n osaaminen oli osallistuneiden kuuden yrityksen käytettävissä. Selvitimme kolmea erilaista toimintamallia ja päädyimme Kasvattamo-konseptiin.

Nopeampi ja joustavampi

Kasvattamoa on nyt sovellettu vuoden ajan Mariachin toimintaan. Perusidea noudattelee lähinnä julkisen puolen yrityshautomoiden toimintaideaa, mutta Hatakan ja Järvi-Laturin mukaan Mariachin toteutuksessa prosessi etenee dynaamisemmin – mihin jo hautomon sijaan valittu kasvattamo-nimikin viittaa.

- Emme vain haudo, vaan pyrimme nopeaan idean analysointiin ja mahdolliseen etenemiseen asiassa. Ideoita sopimusvalmistukseen tarjottavista tuotteista ja tuoteideoista saamme mm. Potkurin, Protomon ja Keksintösäätiön kautta. Ensin teemme selväksi sen, uskommeko itse tarjotun idean mahdollisuuksiin. Sen jälkeen pyrimme nopeinta reittiä, myös omia riskejä ottaen ja omaa verkostoamme hyödyntäen, etenemään idean jalostamisessa.

- Esimerkiksi tekniikkaan, designiin, rahoitukseen ja juridiseen puoleen liittyviin kysymyksiin pystymme nopeasti saamaan vastauksia omasta verkostostamme. Joustavuutta tuo lisäksi mahdollisuus käyttää tiettyjä, y-tunnusta edellyttäviä palveluita jo varhaisessa idean kehittelyvaiheessa, Järvi-Laturi jatkaa. 

Mariachin riskit koskevat mm. tuotekehityksen, liiketoimintasuunnittelun, tuotannollistamisen, valmistuksen ja ylläpidon osa-alueille tehtäviä panostuksia. Tavoitteena on, että Kasvattamo-mallilla yhtiölle syntyy uusia asiakkaita, joiden business to business -markkinoille suunnatuille tuotteille Mariachi voi toimia sopimusvalmistajana.

- Pyrimme siihen, että Kasvattamon toteuttaminen ei tuottaisi tappioita, vaan kulut kyettäisiin peittämään. Tuottoa meille alkaa tulla vasta sarjavalmistukseen päästäessä, mutta tilanteen mukaan voimme myös sopia esimerkiksi erikoishinnoitteluista, vivutuksista tai osakkuudesta. Ensisijainen tavoitteemme tähän lähdettäessä on kuitenkin ollut oman toimintamme pidemmän aikavälin turvaaminen ja työpaikkojen säilyttäminen, ei kovan kasvun ja riskien haku.

- Kasvattamo-idean toteuttaminen edellyttää yritykseltä riittävän vakaata taloudellista ja toiminnallista asemaa sekä kohtalaisen laajoja verkostoja. Omat kokemukset, sekä hyvät että huonot, helpottavat myös toisten auttamista.

Paikallinen kumppaniverkosto apuna

Tähän mennessä, ensimmäisen Kasvattamo-vuoden aikana, Mariachissa on evaluoitu kymmenen tuoteideaa. Niistä yksi on arvioitu Mariachille sopimattomaksi, kahdeksan on tällä hetkellä sisällä Kasvattamo-prosessissa ja yksi, joka on it-alan tuote, on saatu valmiiksi ja siirretty normaalituotantoon. Aivan ensimmäinen, pilottina toteutettu idea on turkulaisen silmälääkäri Markku Leinosen ideasta syntynyt näköjärjestelmän tutkimuslaite Ocusweep.

- Ocusweepin kehitystyössä hyödyksi on ollut kokemuksemme terveydenhuollon tekniikasta ja välineistä. Kumppaniverkostostamme on löytynyt useita Turun seudulla toimivia yrityksiä, joiden osaamista designista valmistukseen olemme voineet hyödyntää, Järvi-Laturi kertoo.

Mariachilla on tällä hetkellä noin 25–30 aktiivista asiakasta. Niille alihankintana valmistetuista tuotteista tai tuotteiden osista 80–90 prosenttia päätyy vientiin.