23.9. 2013 BioTurku®

Olli Carpénista Pohjoismaiden ensimmäinen biopankkiprofessori

Turun kaupungin lahjoittama professuuri ja uusi biopankkilaki tekevät Auria Biopankista merkittävän toimijan kansanterveyden kehittämisen kentälle. – Biopankki tarjoaa uusia mahdollisuuksia potilashoitoon, tutkimukseen ja tuotekehitykseen, professori Olli Carpén sanoo.

Olli Carpén on Auria Biopankin uusi professori.

Biopankkitutkimuksen professuuri yhdessä syyskuun alussa voimaan astuneen biopankkilain kanssa avaa maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisia tutkimusmahdollisuuksia. Vain harvassa maassa yhdistyvät suomalaiset biopankkitutkimuksen vahvuudet: väestöpohjainen laadukas terveydenhoito, vuosikymmenten diagnostiset näytekokoelmat, kattavat sairaskertomus- ja rekisteritiedot ja väestön kiinnostus ja myötämielisyys lääketieteellistä tutkimusta kohtaan. 

– Näitä mahdollisuuksia hyödyntämällä Suomesta voi tulla biopankkitutkimuksen edelläkävijä, syyskuun alussa professorina Auria Biopankissa aloittanut Olli Carpén sanoo.

Carpén on osallistunut Turun yliopiston ja kolmen länsisuomalaisen sairaanhoitopiirin omistaman Auria Biopankin toimintaan sen perustamisesta alkaen ja hän on ollut keskeinen henkilö sen toiminnan ideoimisessa ja käynnistämisessä. Ennen Carpénin nimitystä maailmassa on ollut vain yksi biopankkiprofessori Irlannissa.

– Carpénissa yhdistyy laaja tutkimuskokemus kliiniseen pätevyyteen. Biopankin aloittaessa toimintaansa on ensiarvoisen tärkeätä, että sen avainhenkilöllä on vahva lääketieteellinen ja ammatillinen näyttö ja kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä ja uskottavuutta tehtäväänsä, Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen sanoo.

Turun kaupunki on lahjoittanut 200 000 euroa biopankkiprofessorin palkkaukseen vuosille 2013–2015.

– Bioalan osaaminen on Turun alueen merkittävä vahvuus.  Turun kaupunki on suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti pyrkinyt luomaan alan menestykselle ja kasvulle edellytyksiä. Biopankkiprofessuurin lahjoituksella varmistamme edelläkävijäasemaamme. Alueellinen hyvinvointi perustuu jatkuvaan uusiutumiseen, innovaatioiden kehittämiseen, niiden käyttöönottoon ja yritystoiminnan syntyyn, Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell toteaa.

Biopankki kehittää henkilökohtaista lääketiedettä

Lääketieteellinen tutkimus on tuonut valtavasti uutta tietoa sairauksien syntymekanismeista ja samalla uusia täsmälääkkeitä. Hoitovaihtoehdot lisääntyvät, mutta samalla hoidot muuttuvat entistä haastavammiksi.

– Miten löydetään kullekin potilaalle parhaiten sopiva hoito ja samalla pidetään huolta siitä, etteivät kustannukset karkaa käsistä? Auria Biopankin kaltaisten sairaalabiopankkien toivotaan vastaavan näihin kysymyksiin. Samalla biopankkitutkimus on omiaan parantamaan alueen vahvaa tutkimusosaamista ja bioalan yritysten toimintaedellytyksiä, Carpén sanoo.

Biopankkiin kerätään näytteitä hoitojen ja diagnostiikan yhteydessä. Näytteenluovuttajalle ei tehdä ylimääräisiä toimenpiteitä ja näytteiden keräämisen edellytyksenä on luovuttajilta saatu suostumus.

– Suostumus näytteen antamiseksi on vapaaehtoinen tuki kansanterveyden edistämiseksi, Carpén painottaa.

Vahvuutena laaja näytevaranto

Syyskuussa voimaan tullut biopankkilaki sallii biopankin ottaa yhteyttä näytteenantajaan, jos uusilla tutkimustuloksilla voi olla positiivinen vaikutus näytteenantajan sairauteen.

– Todennäköisemmin biopankkitutkimuksen hyödyt kuitenkin näkyvät vasta vuosikymmenen kuluttua parempina diagnostisina menetelminä ja vaikuttavampina hoitoina, Carpén sanoo.

Biopankkeja on maailmalla muutamia, lähinnä Pohjoismaissa, mutta Suomen erikoisuus on toiminnan väestöpohjaisuus. Biopankin pohjana ovat terveydenhuollon henkilöiden jo vuosikymmeniä keräämät diagnostiset ja tutkimusnäytteet. Uuden lain myötä nämä näytteet voidaan siirtää luovuttajien suostumuksella biopankkikäyttöön.

Olli Carpén on valmistunut lääkäriksi vuonna 1982 ja patologian erikoislääkäriksi 1992. Hän on toiminut Turun yliopiston patologina professorina ja TYKSin patologian laboratorion ylilääkärinä vuodesta 2004. Carpénilla on laajaa kansainvälistä kokemusta, hän on muun muassa työskennellyt useita vuosia tutkijana Harvard Medical Schoolissa, Bostonissa.

Carpénin tutkimus on kohdistunut etenkin syövän ja lihastautien syntymekanismeihin ja syövän immuunipuolustukseen. Viime aikoina hänen tutkimusryhmänsä on selvittänyt tekijöitä, jotka vaikuttavat munasarjasyövän ja suolistosyövän ennusteeseen ja kehittänyt hoitovastetta mittaavia menetelmiä.