25.9. 2013 Ict

Open Data ­– raaka-ainetta sovelluskehittäjille

Open Data eli avoin data on yksi kiinnostavimmista uusista innovaatiolähteistä matkapuhelin- ja tablettikäyttöön ideoitavissa sovelluksissa. Turku Science Park Oy:n toteuttama ja ESR:n rahoittama VARMO-hanke on mukana vauhdittamassa avoimen datan ympärille ideoitavan liiketoiminnan kehittämistä. Syyskuun toiseksi viimeisenä viikonloppuna ideoita etsittiin Boost Turku ry:n tiloissa järjestetyssä Open Data Hackathonissa.

Turun kaupungin paikkatietokoordinaattori Katariina Hilke ja Boost Turun Matias Sundberg alustivat Hackathonin aluksi avoimen tiedon hyödyntämisestä.

Avoimella datalla tarkoitetaan julkishallinnon tuottamaan tietoa, joka on nyt avattu kaikkien hyödynnettäväksi. Tavoitteena on saattaa hyötykäyttöön aiemmin lisensointikäytäntöjen, maksullisuuden tai teknisten syiden takia vain rajatussa käytössä olleita tietoja. Aineistot eivät sisällä henkilökohtaisia tai muita ei-julkisiksi luokiteltavia tietoja.

Projektipäällikkö Kalle Luhtinen Turku Science Park Oy:stä kertoo, että kaikille avointa tietoa on tarjolla yhä enemmän.

- Avointa tietoa ovat esimerkiksi lämpötilatiedot, aikataulut, kartta-aineistot ja niin edelleen. Näitä tietoja voi linkittää esimerkiksi älypuhelimiin ja tablet-tietokoneisiin kehiteltäviin sovelluksiin, ja sitä kautta syntyy arkea helpottavia uusia innovatiivisia palveluita.

- Kaupunki haluaa myös palautetta siitä, mitä datalle pitäisi tehdä, jotta se olisi mahdollisimman helposti käytettävissä. On tärkeää, että sovelluksia kehittävät löytävät uudet ja jo aiemmin julkaistut aineistot tutusta paikasta, josta se on vaivattomasti hyödynnettävissä oikeassa muodossa.

CityPicnic voittajaksi

Boost Turun tiloissa järjestettyyn Hackathoniin osallistui parisenkymmentä sovelluskehityksestä kiinnostunutta. Matias Sundberg Boost Turku ry:stä kertoo, että voittajaksi selviytyi Unity 3D-pelimoottoria hyödyntävä ja helposti mobiilialustoille asennettavissa oleva CityPicnic.

- CityPicnic hyödyntää kaupungin puistoista, puistopenkeistä ja jopa roska-astioista saatavissa olevaa tietoa. Picniciä suunnitteleva voi sovelluksen avulla etsiä hyvän sijainnin haluamastaan puistosta. Samalla kaupungin on mahdollista saada palautetta mistä paikoista tietoja haetaan eniten.

Sundberg kertoo, että Lounaispaikka ja Turun kaupunki saivat viikonlopun tapahtuman avulla hyvää palautetta myös avoimen tiedon hyödyntämismahdollisuuksista.

- Osin tiedot ovat helposti hyödynnettävissä, osin taas huonommin. Virheisiin ja ongelmakohtiin on palautteiden perusteella helpompaa tehdä korjauksia.   


Open Data Hackathonin järjestivät Turku Boost ry, Lounaispaikka, Turun kaupunki, Dimenteq Oy sekä Turku Science Park Oy:n VARMO-hanke.