4.10. 2013 Innovatiiviset kaupungit

Turku kumppaniksi kahteen INKA-teemaohjelmaan

Tulevaisuuden terveys ja Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus ovat Turun seudun teemoja uudessa Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelmassa. Valtio tekee samalla kasvusopimukset 12 suurimman kaupunkiseudun kanssa.

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä (HALKE) päätti 3.10.2013 valtion ja kaupunkien välisistä kasvusopimuskaupungeista sekä seitsemästä kaupunkiseudusta Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelmaan. Vuoteen 2017 ulottuvat INKA-ohjelma tuo Turulle kumppanuudet Oulun johtamassa Tulevaisuuden terveys- ja Tampereen vetovastuulla olevassa Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus –ohjelmissa.

INKA-ohjelman tavoitteena on synnyttää korkeaan osaamiseen perustuvia kilpailukykyisiä yrityksiä ja siten vauhdittaa innovaatiokeskittymien syntymistä Suomeen. Ohjelmaan on aiemmin kesäkuussa valittu viisi kansallista teemaa ja niiden vetovastuussa olevat kaupunkiseudut. Nyt näihin teemoihin valittiin kumppaneiksi seitsemän muuta kaupunkiseutua:

- Biotalous: Joensuu (vastuukaupunki), Jyväskylä ja Seinäjoki
- Kestävät energiaratkaisut: Vaasa (vastuukaupunki), Lappeenranta ja Pori
- Tulevaisuuden terveys: Oulu (vastuukaupunki), Kuopio, Pääkaupunkiseutu, Tampere ja Turku
- Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus: Tampere (vastuukaupunki), Lahti, Oulu, Pääkaupunkiseutu ja Turku
- Kyberturvallisuus: Jyväskylä

Valtio tekee kasvusopimukset 12 suurimman kaupunkiseudun kanssa. Turun lisäksi sopimukset tehdään Helsingin, Tampereen, Oulun, Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Porin, Seinäjoen, Vaasan, Joensuun ja Lappeenrannan kaupunkiseutujen kanssa. Kasvusopimuksilla vahvistetaan suurten kaupunkiseutujen kansainvälistä kilpailukykyä sekä roolia alueidensa ja Suomen talouden vetureina. Nyt valitut kaupunkiseudut tuottavat 2/3 maamme bruttokansantuotteesta.

INKA-ohjelmien valtion rahoitus on vuosittain yhteensä 10 miljoonaa euroa ja kaupunkiseutujen osuus vastaavasti 10 miljoonaa euroa. Lisäksi ohjelman toteuttamiseen varataan EU:n rakennerahastojen varoja. Rahoituksen tarkemmasta jakautumisesta teemojen ja kaupunkiseutujen kesken ei ole vielä tietoa. Ohjelman teemat ja kaupunkiseudut tarkistetaan vuonna 2017.