11.10. 2013 BioTurku®

Suomen suurin yksityinen neurologinen osaamiskeskus Turkuun

Turku Science Parkiin avautuu Suomen suurin yksityinen neurologinen osaamiskeskus Neuro NEO. Uuteen yritykseen vastaanottonsa siirtää noin 60 prosenttia Turun yksityispuolen neurologeista ja neurokirurgeista. Neuro NEO arvioi hoitavansa jopa puolet alueella tehtävistä alan konsultaatiokäynneistä. Kotimaisessa omistuksessa oleva yritys aloittaa vastaanottotoimintansa NEO-talossa 6. marraskuuta.

Neuro NEO avaa ovensa NEO-talossa marraskuun alussa.

Neuro NEO:ssa on kaikkien neurologisten erikoisalojen palvelut: neurologia, lastenneurologia, neurokirurgia, neurofysiologinen laboratorio sekä magneettikuvantamispalvelut. Erikoislääkäri-vastaanottojen yhteydessä toimii muistikeskus, MS-keskus ja kliininen lääketutkimusyksikkö NEO Research. Alkusysäyksenä Neuro NEO:n perustamiselle oli alan tutkimus- ja hoitomenetelmien huima kehitys.

– Viime vuosina on tullut uusia ja tehokkaampia lääkkeitä ja hoitomuotoja moniin neurologisiin sairauksiin, esimerkiksi migreeniin, kipuun, muistisairauksiin, epilepsiaan ja MS-tautiin. Alan nopea kehitys vaatii lääkäriltä laaja-alaista neurologista osaamista sekä osallistumista kansainväliseen koulutus- ja tutkimustyöhön. Neurologiaan erikoistuneessa yksikössä potilaalle voidaan tarjota laadukasta ja osaavaa hoitoa sekä uusinta tietoa esimerkiksi lääkehoitojen kehityksestä, Neuro NEO:n toimitusjohtaja, neurologian erikoislääkäri Juha-Pekka Erälinna toteaa.

Neurologiset oireet ja sairaudet ovat yleisiä

Neurologia on lääketieteen erikoisala, joka tutkii ja hoitaa keskus- ja ääreishermoston sekä lihasten sairauksia, poikkeavuuksia ja vammoja. Yleisimmät syyt neurologin vastaanotolle hakeutumiseen ovat päänsärky ja huimaus. Neurologisia sairauksia ovat muun muassa aivoverenkierron häiriöt, muistisairaudet (esimerkiksi Alzheimerin tauti), migreeni, epilepsia, MS-tauti, Parkinsonin tauti sekä erilaiset aivo- ja selkäydinvammat.

Neurologiset vaivat ovat yleisiä. Migreeniä sairastaa yli 500 000 suomalaista (Suomen Migreeniyhdistys), ja jopa 120 000 suomalaisella ajatteluun, kuten esimerkiksi muistiin, liittyvä toiminta on heikentynyt. Noin 85 000:lla on vaikean tai keskivaikean dementian oireita (Käypähoito.fi).

Neuro NEO on kotimainen yritys

Neuro NEO on kotimainen yritys, jonka 16 lääkäriä omistavat yrityksestä 65 prosenttia. NEO Terveys Oy omistaa yrityksestä 20 prosenttia ja Medishare Oy 15 prosenttia. Yrityksen perustamisinvestointi on noin miljoona euroa.

Neuro NEO ennakoi hoitavansa vuoden 2014 aikana noin 9 000 potilaskäyntiä, mikä vastaa arviolta puolta Turun seudun neurologisista konsultaatiokäynneistä. Magneettikuvaustutkimuksia Neuro NEO tuottaa arviolta noin 1 000 tutkimusta vuodessa. 

NEO:n uusi magneettilaite on ensimmäinen laatuaan yksityispuolella Varsinais-Suomessa

NEO:on tulee marraskuun alussa uusi kolmen Teslan laaja-aukkoinen magneettikuvauslaite, joka on ensimmäinen laatuaan yksityispuolella Varsinais-Suomessa. Laite soveltuu erityisesti aivojen, selkärangan, suurten nivelten kuten olkapään ja lonkan sekä verisuonten ja vatsan alueen kuvauksiin. Aivokuvauksissa laitteella saadaan luotettavasti selville verisuonipoikkeavuudet, aivoverenkiertohäiriöt ja verenvuodot.

– Tämä on merkittävä investointi, joka kannatti toteuttaa tilojen laajentumisen yhteydessä. Myös Neuro NEO:n perustaminen nopeutti investointipäätöstä. Uusi laite edustaa alansa ehdotonta huippua niin tekniikaltaan kuin potilasmukavuudeltaan. Kuvaus on miellyttävämpi esimerkiksi ahtaanpaikankammoisille, sillä kuvausputki on 12 senttiä avarampi ja 30 senttiä lyhyempi kuin vanhemmissa laitteissa, Sairaala NEO:n toimitusjohtaja Matti Markkula sanoo.