22.11. 2013 Osaamiskeskusohjelma (OSKE)

Oske kasvatti elintarvikealan liikevaihtoa

Turun yliopiston vetämään elintarvikealan kehitystyöhön osallistuneet varsinaissuomalaiset yritykset ovat kasvattaneet liikevaihtoaan nopeammin kuin alan yritykset Suomessa keskimäärin. Turun yliopiston funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen (FFF) kehityspäällikön Mari Norrdalin mukaan OSKE-toimintaan osallistuneiden yritysten liikevaihdon kasvu oli noin viisi prosenttia suurempaa kuin suomalaisten elintarvikeyritysten liikevaihdon kasvu keskimäärin.

FFF:n suojissa, osana kansallista osaamiskeskusohjelmaa (OSKE) toimiva elintarvikekehityksen osaamiskeskus on seitsemän vuoden ajan kehittänyt ruokaketjua yhteistyössä yritysten, julkisten toimijoiden ja asiantuntijaverkoston kanssa. Hankkeen aikana on muun muassa marja-alan yritysten kansainvälistymisvalmiuksia, raotettu tulevaisuuden välipalasyömisen trendejä, kehitetty yritysten vastuullisuusviestintää ja edistetty suomalaisen ruokaturvallisuusosaamisen vientiä Kiinaan.

Elintarvikejalostajien kasvuennusteet lupaavat maakuntaan lisää työtä, sillä ihmiset haluavat jatkossa paikallista, terveellistä ja kotimaista ruokaa.

Varsinais-Suomen ruoantuotannon aluetaloudellisen vaikuttavuuden selvityksen mukaan vuoteen 2020 mennessä Varsinais-Suomeen luvataan noin 3000 uutta elintarvikejalostuksen työpaikkaa. Tällä hetkellä koko ruokaketjun suora työllistävä vaikutus Varsinais-Suomelle on noin 17 000 henkeä, kerrannaisvaikutuksineen jopa kolminkertainen.

Alkuperäinen teksti: Turun yliopiston viestintä / Erja Hyytiäinen

Turku Science Park Oy vastaa valtakunnallisen Osaamiskeskusohjelman koordinoinnista koko Varsinais-Suomen osalta.