9.12. 2013 BioTurku®

Joka kymmenes uusi eurooppalainen lääke on kehitetty Turussa

Viimeisen vuoden aikana on maailmalla myyntiluvan saanut kolme Suomessa kehitettyä lääkettä. Neljännestä myyntilupahakemuksesta odotetaan parhaillaan myönteistä päätöstä. Kaikki luvan saaneet lääkkeet on kehitetty Turussa. Lääkekehityksen taustalla on pitkät perinteet ja toimiva ekosysteemi, joka tunnetaan myös kansainvälisesti.

Auria Biopankki vahvistaa Turun asemaa eurooppalaisen lääkekehityksen keskuksena.

Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA on tänä vuonna myöntänyt kahdelle Turussa kehitetylle lääkkeelle myyntiluvan. Ensimmäinen näistä on Bayerin kehittämä, erityisesti synnyttämättömille naisille suunnattu hormonikierukka Skyla ja toinen on Hormos Medicalin vaihdevuosioireita ehkäisevä täsmälääke Ophena. Kolmas turkulainen lääkeinnovaatio on Biotien kehittämä, alkoholiriippuvaisten hoitoon kehitetty lääke Selincro, jolle on helmikuussa saatu Euroopan lääkeviranomaisen EMA:n myyntilupa 27 EU-maahan.

– Turussa on vahva lääkekehityksen traditio, joka juontaa peräti 40-luvulle. Innovaatioiden takana on aina ollut akateeminen tutkimus, ja rinnalla on ollut aktiivisia, tuotekehityksen taitavia ja kasvuhakuisia yrityksiä. Tämä yhteistyö on edelleen keskeinen innovaatioprosessin malli, kertoo Hormos Medicalin perustaja Risto Lammintausta syiksi Turun lääkekehityksen maailmanlaajuiselle menestykselle.

Kolme myyntiluvan saanutta lääkettä on poikkeuksellisen suuri määrä yhdestä maasta, sillä Euroopassa myönnetään vuosittain myyntilupa noin 30 uudelle lääkkeelle. Farmasiatuotteiden vienti Suomesta onkin kasvanut moninkertaiseksi: vuonna 2002 farmasiatuotteiden viennin arvo oli 0,4 miljardia euroa, kun se viime vuonna ylsi jo 1,1 miljardiin euroon.

Turku on Suomen bio- ja lifescience -alojen kehittämisessä avainasemassa ja alueella tehtävä lääkekehitys tunnetaan alalla globaalisti.

– Uudet yritykset ammentavat kilpailuetua alan ja alueen kokeneilta toimijoilta, jatkossa yhä enemmän myös synergiasta diagnostiikkayritysten kanssa. Tälläkin hetkellä Turussa toimii 4 pientä lääkeyritystä, joilla on erittäin lupaavia potilastutkimuksessa olevia lääkehankkeita, jatkaa Lammintausta.

HealthBIO-klusteri yhteistyön kiihdyttäjänä

Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2007 käynnistämään OSKE-osaamiskeskusohjelmaan kuuluva HealthBIO-klusteri on tuonut Turussa eri toimijat entistä tiiviimmin yhteen bioalan huippuosaamisen kehittämisessä. Turku Science Park Oy:n johdolla toimivan HealthBIOn ohjelmajohtaja Tero Piispanen korostaa OSKE:n merkitystä Turun lääketeollisuuden kehittymisessä maailman huippujen joukkoon.

– OSKE on ollut korvaamaton foorumi bioalan yritysten kansainvälistymisessä. Erityisesti BioTurku on ollut aktiivinen kansainvälisissä partnerointitilaisuuksissa, joissa yritykset ovat etsineet itselleen yhteistyökumppania. Turkulainen lääkekehitys on jo brändi itsessään, joka tunnetaan maailmalla alan toimijoiden keskuudessa.

– Potilaan näkökulma on aina ollut keskiössä ja tämä on varmasti vaikuttanut Turun lääkekehityksen menestykseen. On heti mietitty, miten keksinnöt voisivat hyödyttää potilaita, Piispanen kertoo.

Biopankki voimavarana lääkekehityksen ekosysteemissä

Kasvun taustalla on Turun vahva lääkekehityksen infrastruktuuri. Turun yliopiston yhteys yliopistosairaalaan ja sairaanhoitopiireihin on mahdollistanut biopankkitoiminnan käynnistämisen. Auria Biopankkiin kerättyjä näytteitä voidaan käyttää lääketieteellisen tutkimukseen edistämään lääkkeiden ja täsmädiagnostiikan kehitystyötä. Näin ketju tieteellisestä keksinnöstä tuotteeksi saadaan sujuvaksi.

– Biopankki on tärkeä osa Turkuun vuosikymmenten aikana syntynyttä lääkekehityksen ekosysteemiä. Tulevaisuuden terveydenhuolto ja yksilöllistetty hoito antavat yrityksille mahdollisuuden menestyvään liiketoimintaan sekä kunnille mahdollisuuden kehittää terveydenhuollon laatua kustannustehokkaasti. Parhaimmillaan lääkekehityksen osaaminen on kilpailuetutekijä kansainvälisesti sekä Turulle että koko Suomelle, pohtii Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell.