30.1. 2014 Muut uutiset

Suomalais-saksalainen haku pk-yritysten yhteisprojekteille jatkuu

Tekesin ja saksalaisen ZIM-ohjelman yhteishaun tavoitteena on käynnistää pienten ja keskisuurten yritysten välisiä markkinaläheisiä innovaatioprojekteja. Haku on taas auki ja se umpeutuu 28.3.2014.

Haun projekti-ideat lähtevät yritysten omista tarpeista ja voivat kohdistua mille aihealueelle tahansa. Projekteissa kehitetään kilpailukykyisiä innovatiivisia tuotteita, palveluja ja prosesseja. Saksassa ZIM-ohjelma (Zentrale Innovationsprogramm Mittelstandon) on saanut erittäin hyvää palautetta ja on maan tärkein innovaatiorahoituksensa muoto pk-yrityksille.

Yhteisprojekteissa tulee olla yksi merkittävästi hankkeeseen panostava pk-yritysosallistuja sekä Suomesta että Saksasta. Hankekonsortiot ovat avoimia myös muille ja muun maalaisille osapuolille. Tutkimusorganisaatioiden panos työhön tapahtuu tyypillisesti alihankintana.

Hakemukset tulee lähettää pe 28.3.2014 klo 16.15 mennessä. Haussa käytetään täydellisestä hakuilmoituksesta löytyvää yhteishankkeen kuvauslomaketta. Se liitetään osaksi Tekesin sähköistä rahoitushakemusta, joka suomalaisosapuolten tulee täyttää.

Sähköisessä hakemuksessa projektin perustietoihin kohtaan "Liittyykö hakemus muuhun kokonaisuuteen" hakijan tulee merkitä ZIM-haku. Tarkemmat tiedot hausta ovat täydellisessä hakuilmoituksessa (pdf).

Haun yhteyshenkilö on Tekesissä Kirsi Vähä-Pietilä, p. 029 50 55730, kirsi.vaha-pietila (at) tekes.fi.