26.2. 2014 BioTurku®

Auria Biopankki esittäytyi turkulaisille

Suomen ensimmäinen kliininen biopankki on aloittanut toimintansa Turussa. Tiistaina 25.2. Auria Biopankki kertoi tulevasta toiminnastaan ja biopankkien merkityksestä tulevaisuuden lääkekehitykselle. Logomossa pidetty tilaisuus herätti runsaasti kiinnostusta.

Auria Biopankin esittelytilaisuus houkutteli Logomoon runsaan yleisön.

Viime syksynä hyväksytty biopankkilaki tuo Suomen samalle viivalle naapurimaiden kanssa. Biopankkitoiminnan odotetaan vauhdittavan suomalaisen lääketeollisuuden mahdollisuuksia kehittää uusia ja entistä paremmin tehoavia lääkkeitä. Samalla kaikille suomalaisille voidaan haluttaessa tarjota entistä yksilöllisempää hoitoa ja lääkitystä.

Auria Biopankki toimii Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien alueilla sekä Turun yliopistollisen keskussairaalan yhteydessä. Viranomaiset valvovat niiden toimintaa tarkasti. Auria Biopankille sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira) odotetaan lopullista lupaa maaliskuun aikana.

Logomon kaikille kiinnostuneille avoimessa tilaisuudessa puhuivat mm. professori Olli Carpén, lääketieteellisen etiikan professori Veikko Launis ja DelSiTechin toimitusjohtaja Lasse Leino, joka kertoi uuden lääkkeen syntyprosessista. Tilaisuuden loppupuheenvuoron käytti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Olli-Pekka Lehtonen.

Lasse Leino näki biopankkien hyödyntävän uusien lääkevaikutuskohteiden löytämistä ja tukevan lääkkeiden keksimis- ja tutkimusvaihetta. Hän uskoo myös kliinisen tutkimuksen hyötyvän uusien merkkiaineiden eli biomarkkereiden löytämisen helpottumisesta.

Yleisön joukosta nousi esiin kysymys biopankkeihin siirrettävien vanhojen näytteiden ja kerättävien uusien näytteiden mahdollisesta myynnistä suurille ulkomaisille lääkeyrityksille. Tilaisuuden puhujat kuitenkin korostivat, että laki ei salli näytteiden myyntiä, vaan näytteitä hyödynnetään ainoastaan yhteistyössä lääkekehitystä tekevien yhteisöjen kanssa. He myös korostivat, että näytteiden kerääminen biopankkiin tapahtuu täysin vapaaehtoisesti ja jokaisella on halutessaan oikeus kieltää näytteiden siirto biopankkiin.