4.3. 2014 Muut uutiset

Vastuullisuusviestintä yhä merkittävämpi työkalu yrityksen brändin kehittämisessä

Monelle pk-yritykselle vastuullinen toimintatapa on itsestäänselvyys, mutta siitä ei viestitä riittävästi yrityksen sidosryhmille. Vastuullisuusviestinnästä vauhtia -seminaarissa Tampere-talossa 25.3.2013 keskustellaan, miten vastuullisuudesta voidaan viestiä tyylikkäästi ja tehokkaasti.

Vastuullisuusviestinnän vauhditushankkeen loppuseminaarissa esitellään ja jalkautetaan hankkeen aikana saatuja tuloksia ja koottua materiaalia sekä kuullaan mielenkiintoisia puheenvuoroja. Median edustajat ovat tervetulleita seminaariin.

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen erityisasiantuntija Markku Wilenius puhuu seminaarissa tulevaisuuden vastuullisuudesta sanoina ja tekoina. Kaupallinen neuvos Kent Wilska Ulkoasiainministeriöstä puolestaan valottaa yritysvastuuta globaalissa kilpailussa.

– Monilla aloilla vastuullisuudessa on yhä paljon tilaa pelikentällä. Tulevaisuudessa se on tärkein tapa kehittää yritysten brändiä, Wilenius toteaa.

– Näkökulmasta ja tilanteesta riippuen yritysvastuu voi olla maineen hallintaa, pakkopullaa tai aito kilpailutekijä. Tällä hetkellä aihe kiinnostaa kuluttajia ja sääntelykin on lisääntymässä, siihen kannattaa siis ennemmin suhtautua proaktiivisen positiivisesti kuin mieltää se ylimääräisenä riesana, Wilska sanoo.

Seminaarin tapahtumapaikka, Tampere-talo on vastuullisuuden pioneeri ja aloitti  oman ympäristösuunnitelman rakentamisen ensimmäisenä kongressikeskuksena maailmassa jo vuonna 1992. Toimitusjohtaja Paulina Ahokas kertoo seminaarissa, kuinka kansainvälisesti palkittu Tampere-talo on käytännössä vastuullisuutta toteuttanut sekä talouden, ympäristön että sosiaalisen vastuun osalta.

Lisäksi seminaarissa kuullaan Yritysvastuuverkosto FIBS:in yritysvastuututkimuksen tuloksista sekä keskustellaan vastuullisuudesta hankkeeseen osallistuneiden yritysten kanssa yritysvastuuasiantuntija Janina Anderssonin johdolla.
Yrityksistä parempia viestijöitä

Turun yliopiston koordinoimassa hankkeessa koulutettiin kolmekymmentä eri alojen yritystä viestimään vastuullisuudesta paremmin.

–  Suomen elintarvikevienti on vain reilu kolmannes tuonnista ja tämä suhde tulisi muuttaa. Vastuullinen toimintatapa on esimerkiksi suomalaisten elintarvikeyritysten vahvuus ja tällaiset projektit hyvien, läpinäkyvien toimintatapojen viestimiseksi ovat nyt ja jatkossa erittäin tärkeitä, sanoo kehittämispäällikkö Mari Norrdal Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksesta.

– Lisäarvoa hankkeeseen ovat tuoneet eri kokoisten ja eri toimialoilla toimivien yritysten kohtaamiset ja sitä kautta löydetyt uudet ideat ja toimintatavat, projektipäällikkö Anna Hillgren jatkaa.

Hankkeeseen osallistui vuosien 2012–2013 aikana kolme tutkimuslaitosta ja kolmekymmentä yritystä, joista 27 oli pieniä tai keskisuuria yrityksiä. Mukana oli elintarvike-, matkailu-, IT- ja apteekkialan yrityksiä. Yritysten vastuullisuusviestintää sparrasi Perjantai Markkinointiviestintä Oy. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Seminaari on maksuton, mutta edellyttää ilmoittautumista: http://www.lyyti.in/loppuseminaari

Seminaarin ohjelma: http://www.utu.fi/fi/yksikot/fff/palvelut/oske/hankkeet/vastuullisuusviestinta/Documents/Ohjelma%20(pdf).pdf