28.4. 2014 BioTurku®

Turun AMK mukana monileimalukijan kehitystyössä

Turussa kehitetään tutkimus- ja laboratoriokäyttöön tarkoitettua monileimalukijaa. Monialaisen laitteen kehitystyö on parin vuoden ajan antanut Turun ammattikorkeakoulun bioalojen ja elektroniikan opiskelijoille mahdollisuuden olla mukana työelämän projektissa, yhdessä yritystoimijoiden kanssa.

Kehitystyössä toteutetut mielenkiintoiset mutta haastavat työt ovat opettaneet opiskelijoille mm. itsenäistä työskentelyä sekä jämäkkyyttä, kun asioista onkin vastattu suoraan oikealle toimeksiantajalle.

– Opiskelijat ovat olleet mukana projektin eri vaiheissa laatien opinnäytetöitä, tehden testauksia laboratoriokursseilla sekä ollen mukana erilaisissa projektitöissä, toteaa bioalojen opettaja ja laboratoriopäällikkö Kari Haajanen Turun AMK:sta.

Oppilaitoksen ja yrityksen yhteistyön uusimpana muotona on työelämäjakson toteuttaminen. Työelämäjakso tarkoittaa sitä, että Turun AMK:n henkilökunnan jäsen suuntaa kuukauden ajaksi töihin yritykseen. Opettajien työelämäjaksojen avulla kehitetään opetusta työelämälähtöisemmäksi ja samalla avataan yhteistyötä yrityksiin, erilaisten yhteistyöprojektien muodossa.

Kari Haajanen työskenteli huhtikuun ajan yhteistyöyritys Labroxissa:

– Hyöty on varmasti molemminpuolista. Opettaja pääsee päivittämään tietojaan alan yritykseen, joka puolestaan saa vahvan kontaktin kouluun ja sitä kautta uusia ajatuksia käytännön arkeensa, toteaa Haajanen työelämäjaksojen merkityksestä osapuolille.

Monileimalukija soveltuu monenlaiseen tutkimus- ja laboratoriokäyttöön

Monileimalukija on laite, jota käytetään tutkimus- ja laboratoriokäytössä hyvin erilaisten mittausten tekemiseen. Laitteella voidaan mitata esimerkiksi potilaan veriarvoja, tehdä keliakiaan liittyvää gluteiinimääritystä elintarvikelaboratoriossa tai todentaa pesuaine-entsyymin pitoisuuksia tuotantolaitoksessa.

– Turun AMK:n kanssa toteutetun yhteistyön kautta olemme saaneet arvokasta tietoa mm. laajan loppukäyttäjätestauksen muodossa, kertoo teknologiajohtaja Pauli Salmelainen Labrox Oy:stä.

– Mittaustulosten raportointi suoraan yritykselle on myös nostanut opiskelijoiden raportoinnin tasoa, toteaa sovelluspäällikkö Kari Niittymäki Hidex Oy:stä, joka myy ja markkinoi tätä kosketusnäyttöteknologialla varustettua monileimalukijaa.

Monileimalukijoita valmistava Labrox Oy perustettiin vuonna 2011 ja jo vuodesta 2012 on markkinoilla ollut laitekokonaisuus, jonka mahdollistamisessa Turun ammattikorkeakoulu on ollut mukana.