23.5. 2014 Muut uutiset

Askeleita innovatiivisiin hankintoihin sähköisellä oppimateriaalilla

Innovatiiviset ja vastuulliset julkiset hankinnat -hankkeen päättysessä julkistettu oppimateriaali on nyt ladattavissa sähköisesti. Materiaali on vapaasti kaikkien hyödynnettävissä.

Innovatiiviset ja vastuulliset julkiset hankinnat -hankkeen päätösseminaarissa 7.5. Turussa esiteltiin hankkeen aikana nousseita oivalluksia ja konkreettisia esimerkkejä fiksujen hankintojen tekemisestä. Seminaarissa julkaistiin myös hankkijoille tarkoitettu oppimateriaali sekä siihen liittyvät videot. Askeleet innovatiivisiin hankintoihin -oppimateriaali on tarkoitettu julkisten hankintojen suunnittelun ja toteutuksen parissa työskenteleville henkilöille, joilla on hyvät pohjatiedot sekä kokemusta hankintojen tekemisestä. Oppimateriaali  koostuu teoriasta sekä konkreettisista harjoituksista ja  se toimii itseopiskelun pohjana tai esimerkiksi opetusmateriaalina koulutuspäivissä. Oppimateriaalit ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä.

Seminaarin esitykset, julkaistu oppimateriaali ja video löytyvät Turun yliopiston sivuilta.

Innovatiiviset ja vastuulliset julkiset hankinnat -hankkeen aikana avattiin vuoropuhelua pk-yritysten ja julkisten hankkijoiden välille ja luotiin edellytyksiä uusien, avoimuuteen perustuvien yhteistyömallien syntymiselle. Vuoden 2013 aikana kolme varsinaissuomalaista hankintatiimiä saivat hankkeessa valmennusta innovatiivisten ja vastuullisten hankintojen tekemiseen. Hankkeen päätoteuttajana toimi Turun yliopiston funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksessa toimiva Elintarvikekehityksen osaamiskeskus ja se toteutettiin yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa.