3.6. 2014 BioTurku®

Orion ja Bayer sopivat uuden eturauhassyöpähoidon kehittämisestä ja kaupallistamisesta

Orion Oyj ja Bayer ovat aloittaneet maailmanlaajuisen yhteistyön kokeellisen, uuden suun kautta otettavan androgeenireseptorin estäjän ODM-201-lääkeaihion kehitystyössä ja kaupallistamisessa. ODM-201 on kliinisessä kehityksessä eturauhassyöpäpotilaiden hoitoon. Bayer sekä Orion aloittavat yhdessä vuoden 2014 kuluessa kliinisen Faasi III -tutkimuksen arvioidakseen edelleen ODM-201:n tehoa ja turvallisuutta potilailla, joilla on etäpesäkkeetönkastraatioresistentti eturauhassyöpä (nm-CRPC).

Sopimuksen mukaan Orion ja Bayer kehittävät yhdessä ODM-201:tä ja Bayer ottaa vastattavakseen pääosan tulevista kehityskuluista. Bayer kaupallistaa tuotteen maailmanlaajuisesti, Orionilla on oikeus yhteismarkkinointiin Euroopassa ja Orion on oikeutettu saamaan merkittäviä rojalteja tuotteen myynnistä. Orion vastaa tuotteen valmistuksesta.

- Uskon, että yhdessä Bayerin kanssa olemme Orionissa jälleen saavuttaneet yhteistyömallin, joka hyödyttää kaikkia osapuolia parhaalla mahdollisella tavalla, toteaa Orionin tutkimus- ja kehitysjohtaja Reijo Salonen.

- Bayer on viime aikoina omistautunut uusien syöpähoitojen kehittämiseen etenkin eturauhassyövän alueella. Orion puolestaan jatkaa ansiokasta työtään innovatiivisten lääkemolekyylien löytämisessä. Ja mikä tärkeintä, yhteistyömme voi tuottaa eturauhassyöpäpotilaille lääkkeen, jolla on merkittävä vaikutus potilaiden elämään.

Bayer HealthCaren kehitysjohtaja ja johtoryhmän jäsen Dr. Joerg Moeller uskoo, että ODM-201 on potentiaalinen uusi hoitomuoto etäpesäkkeetöntä kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää sairastaville potilaille.

- Odotamme innolla tämän lääkeaihion kehittämistä. Potilashoidon näkökulmasta ODM-201:n avulla meillä on mahdollisuus täydentää tuotevalikoimaamme eturauhassyövän hoidossa ja tuoda uusia hoitovaihtoehtoja potilaille, jotka kipeästi niitä kaipaavat, Moeller sanoo.

Sopimuksen ehtojen mukaan Orion saa 50 miljoonan euron allekirjoitusmaksun ja on oikeutettu saamaan Bayerilta tiettyjä onnistuneisiin kehitys-, teknologian siirto- ja kaupallistamisvaiheisiin liittyviä etappimaksuja sekä merkittäviä rojalteja tulevasta myynnistä. Orion käyttää merkittävän osan allekirjoitusmaksusta kuluvan vuoden aikana rahoittaakseen Faasi III -tutkimusta, joka alkaa tänä vuonna. 

Sopimuksesta johtuen Orion parantaa 4.2.2014 annettua näkymäarviota vuodelle 2014. Yhtiö arvioi, että liikevoitto on vuoden 2013 tasolla (vuonna 2013 liikevoitto oli 268 miljoonaa euroa).

Eturauhassyöpä

Eturauhassyöpä on toiseksi yleisin syöpä miehillä maailmanlaajuisesti. Pitkälle edenneen syövän oireet saadaan yleensä hallintaan pitkäaikaisesti ja tehokkaasti hormonihoidon avulla. Tehokkaista hoidoista huolimatta joillain potilailla tauti etenee ja siitä tulee kastraatioresistentti. Kastraatioresistentti eturauhassyöpä ilmenee voimakkaana androgeenireseptorin toimintana, eivätkä perinteiset antiandrogeenit, kuten bikalutamidi, tehoa siihen. Tehokkaita hoitomuotoja tähän taudin muotoon on edelleen vähän, mutta uusia lääkkeitä kehitetään jatkuvasti.

ODM-201

ODM-201 on uudenlainen, kokeellinen, kemiallisesti ainutlaatuinen androgeenireseptorin estäjä, joka on kehitetty estämään kastraatioresistentin eturauhassyövän eteneminen. ODM-201 sitoutuu androgeenireseptoriin korkealla affiniteetilla ja estää androgeenireseptorin toimintaa estämällä reseptorin kulkeutumisen solun tumaan. Muista antiandrogeeneista poiketen ODM-201 ei kulkeudu aivoihin non-kliinisissä malleissa.