6.6. 2014 BioTurku®

Baltic Sea Health Summit luotasi terveysalan tulevaisuutta

Itämeri-päivien yhteydessä Turku Science Parkin järjestämän seminaarin asiantuntijapuheenvuoroissa korostui bioteknologian merkitys tulevaisuuden terveydenhuollon innovaatioissa. Kansainvälinen verkostoituminen nähtiin menestyksekkään liiketoiminnan ja rahoituksen saamisen avaintekijänä. Ensimmäistä kertaa järjestetty Baltic Sea Health Summit siivittikin liikkeelle uusia kumppanuussuhteita asiantuntijoiden partnerointitilaisuuden avulla.

Siegfried Bialojan muistutti puheenvuorossaan kansainvälisten verkostojen tärkeydestä.

Yksi seminaarin pääteemoista oli bioalan rahoituksen tulevaisuus. Euroopan johtava life science -asiantuntija  Siegfried Bialojan pohti terveysteknologia-alan vallitsevaa rahoitustilannetta. Yhdysvaltojen terveysteknologiasektorin pääoman ekosysteemiä hän kuvasi terveeksi, Euroopan puolestaan jähmettyneeksi. Eurooppa kärsii sijoittajarahan puutteesta ja siksi innovaatioita valuu Yhdysvaltoihin, jossa pörssilistautuminen on toimiva vaihtoehto rahan saamiseksi. Selkeä viesti lähti alan yrittäjille rahoituksen löytämiseksi.

– Life science on riskiala, muttei toivoton investointimielessä. Heittäisinkin haasteen rahoitusta hakeville: kasvattakaa verkostojanne rohkeasti globaalisti, älkää ainoastaan kotimaassanne. Näin oikeat kumppanit löytävät varmemmin toisensa, sanoo Ernst & Youngin Life Science -keskuksen johtaja Bialojan.

Bioteknologia innovaatiomoottorina terveydenhoidossa

Bialojan ennustaa terveys- ja bioalan kehittyvän lähitulevaisuudessa aiempaa vahvemmin potilaan ympärille. Bioteknologia tuottaa jatkuvasti uusia innovaatioita potilaiden entistä laadukkaampaan hoitamiseen.

– Tulemme näkemään aiempaa kokonaisvaltaisemman lähestymistavan terveydenhoitoon. Kyse ei ole enää ainoastaan lääkekehityksestä, vaan lääkkeiden, diagnostiikan, lääketieteellisten laitteiden ja terveyspalveluiden kehittämisestä laajemmin niin, että potilas on lähtökohtana kaikelle toiminnalle, Bialojan arvioi.

– Näemme bioteknologian nousun tällä hetkellä myös lääkekehityksessä: seitsemän kymmenestä parhaiten myyvästä lääkkeestä maailmalla ovat biologisia lääkkeitä.

Kehittyvien maiden haasteet

Intialaisen diagnostiikkayrityksen perustaja Ravi Kumar jatkoi bioteknologian merkityksen avaamista kehittyvien maiden näkökulmasta. Kumarin mukaan edullisten bioteknologian ratkaisujen myötä voidaan löytää apua sekä tautien ehkäisemiseen ja havaitsemiseen että hoitoon.

– Tautien ennaltaehkäisemisessä suurin haaste kehittyvillä mailla on ympäristön saastuneisuus ja antibioottien liika- ja väärinkäyttö. Tämä johtaa uusien sairauksien syntymiseen, Xcyton Diagnosticsin toimitusjohtaja Kumar kertoo.

– Terveydenhoidossa bioteknologialla on erityisen suuri rooli. En usko, että antibiootit ovat lopullinen ratkaisu. Biosfäärissämme on tuhansia proteiineja, jotka voivat soveltua tautien voittamiseen. Emme ole vielä etsineet tarpeeksi tarkkaan ratkaisuja biologiasta, Kumar jatkaa.

Vahva ekosysteemi Turun bioalan menestyksen tekijä

Asiantuntijat kokivat Baltic Sea Health Summitin arvokkaana tilaisuutena ajatustenvaihtoon ja verkostoitumiseen. Bialojanin mielestä Turku on johtavana bioalan klusterina otollinen paikka huippukokoukselle.

– Turussa on ymmärretty menestyksekkään bioklusterin edellytykset: vahva yhteistyö perustutkimuksen, sairaalan ja kaupallisten yritysten välillä. Tämänkaltainen vuorovaikutusta korostava ekosysteemi on avain oikeastaan minkä tahansa alan klusterin menestykseen, Bialojan sanoo. 

Kumar peräänkuuluttaa vahvempaa yhteistyötä myös Intian ja Itämeren alueen välille.

– Mielenkiintoista Itämeren alueen maissa on maiden monimuotoisuus: maat ovat taloudelliselta tilanteeltaan ja poliittiselta historialtaan eri vaiheissa, verrattaessa esimerkiksi Baltian maita ja Pohjoismaita. Tämä on vahva etu alueen sisäisessä yhteistyössä, pohtii Kumar.

– Intian ja Itämeren maiden välillä ei ole tällä hetkellä riittäviä kumppanuussuhteita. Näkisin mielelläni, että mahdollisuuksia yhteistyöhön hyödynnettäisiin enemmän, Kumar sanoo.

Yksi Baltic Sea Health Summitin teemoista oli Suomen, Euroopan ja Venäjän välisen yhteistyön kasvattaminen jatkossa. Zakhar Golant Pietarin lääkeklusterista ja Venäjän lääkeklustereiden liitosta näki yhteistyömahdollisuuksia erityisesti lainsäädännöllisissä ja laadullisissa toimissa sekä näiden asioiden koulutuksessa. Näin edesautetaan yritysyhteistyötä ja tuoteliikkuvuutta alueiden välillä.


Baltic Sea Health Summit 2014 järjestettiin 3.–5. kesäkuuta osana Turun Itämeri-päiviä. Osallistujia oli yli 150, suomalaisten lisäksi myös mm. muista Pohjoismaista, Virosta ja Venäjältä. Baltic Sea Health Summit järjestettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa, ja tapahtumasta tulee Turussa toistuva terveys- ja bioalan huippukokous.