16.6. 2014 Muut uutiset

Turkulaiset yritys- ja innovaatiopalvelut uudelle aikakaudelle

Turun kaupunki tiivistää elinkeinopalvelujen tuottajien yhteistyötä ja muodostaa toiminnoista yhden toiminnallisen kokonaisuuden Turku Science Parkin alueelle. Uudelleenjärjestelyjen tavoitteena on luoda koko Turun seutua palveleva, helposti saavutettava ja laadukas yritys- ja innovaatiopalvelujen keskittymä.

Allekirjoitustilaisuudessa Turku Science Park Oy:n tiloissa Turun ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja Sami Savolainen (vas.), Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen, Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell, Åbo Akademin rehtori Jorma Mattinen ja Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja Rikumatti Levomäki.

Turun kaupunki järjestää yrityspalvelutoimintonsa uudelleen. Turun seudun yrityspalvelut tuotetaan jatkossa yhden katon alla Turku Science Parkissa sijaitsevassa ICT-talossa. Taloon muuttavat Turun Seudun Kehittämiskeskus, Turku Science Park Oy ja Turun seudun yrityspalvelupiste Potkuri. Myös korkeakoulujen t&k-toimintoja, esimerkiksi Turun yliopiston Brahea-keskus, sijoittuu samaan kiinteistöön.

Turun kaupunkikehitysryhmän johtaja Pekka Sundman sanoo uudistuksella tähdättävän nykyistä helpompaan asiointiin.

- Lähtökohtana on ollut asiakaslähtöisyys. Yrittäjien ja yritysten on tulevaisuudessa nykyistä helpompaa löytää heille suunnatut palvelut. Eri toimijoiden keskinäisen yhteistyön tiivistyminen nopeuttaa palvelujen tarjoamista ja parantaa mahdollisuuksiamme vastata elinkeinoelämän toimijoiden tarpeisiin. 

Uutta yhteisöllisyyttä innovaatiotoimintaan

Innovaatiopalveluiden uudelleenjärjestelyistä sovittiin maanantaina kun Turun kaupunki, Turku Science Park Oy, Turun yliopisto, Åbo Akademi ja Turun ammattikorkeakoulu allekirjoittivat yhteisen innovaatiosopimuksen. Sopijapuolten lisäksi merkittävissä rooleissa ovat Turun Seudun Kehittämiskeskus ja sen yhteydessä toimiva yrityspalvelupiste Potkuri sekä Turun Teknologiakiinteistöt Oy, joka vastaa palvelussa käytettävien tilojen toteuttamisesta ja ylläpidosta, toimien tilojen vuokranantajana.

Sopimuksen myötä syntyy uusi yrityskehitysympäristö. Ahjo-nimellä valmisteltu hanke yhdistää nykyiset startup- ja hautomotoiminnot vahvasti verkottuneeksi, monialaiseksi kokonaisuudeksi, jossa kukin sopijapuoli vastaa itse toimintaan liittyvistä kustannuksistaan. Uuteen kokonaisuuteen yhdistetään Turku Science Park Oy:n yrityshautomo, Humanistisen ammattikorkeakoulu Humakin luovien alojen hautomo Creve ja opiskelijayhteisö Boost Turku ry. Toiminnassa tulee olemaan mukana erittäin laaja sidosryhmäverkosto, jossa ovat kiinteästi mukana alueen yritykset sekä korkeakoulut.

- Ahjo tulee olemaan toimija, joka vauhdittaa alueen startup-toimintaa, lisää vetovoimaa ja edistää alueella syntyvien innovaatioiden kaupallistamista. Turun yliopistolle ja Åbo Akademille sopimus antaa luontevan tilaisuuden lisätä yhteistyötä kaupungin innovaatiopalveluiden kanssa, sanoo Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen.  

Ahjo kerää toimijat yhteen

Ahjon toiminta keskittyy startup-yritysten synnyttämiseen ja niiden kasvun tukemiseen, eli innovatiivisten, kasvua ja kansainvälistä liiketoimintaa tavoittelevien liikeideoiden ja tiimien tukemiseen. Uuteen, Turku Science Parkin alueelle sijoittuvaan yhteisöön kuuluvista toimijoista Boost Turku ry on opiskelijoiden vuonna 2009 perustama yhdistys, jonka toiminnasta opiskelijat edelleen vastaavat. Boost Turun kautta syntyneiden yritysten selviytymisprosentti on yli 70 % ja ne työllistävät tällä hetkellä noin 105 henkilöä Turussa ja ovat keränneet ulkoista rahoitusta yhteensä noin 5,5 miljoona euroa.

Turku Science Park Oy:n yrityshautomossa on 25 vuoden aikana käynnistänyt toimintansa jo noin 210 yritystä. Arvioituja ja jatkokehitettyjä liikeideoita on ollut moninkertainen määrä. Lähes 90 prosenttia yrityksistä jatkaa toimintaansa vielä kolmen ensimmäisen toimintavuotensa jälkeen. Hautomosta vauhtia hakeneet yritykset ovat luoneet tähän mennessä noin 1200 uutta työpaikkaa.

Luovien alojen yrityshautomo Crevessä on viiden toimintavuoden aikana toiminut yhteensä 31 yritystä, joista 20 on jatkanut toimintaansa hautomokauden päätyttyä. Creven yritysneuvontaan ja seitsemään luovien alojen yrittäjäkurssiin on osallistunut noin 400 varsinaissuomalaista luovien alojen yrittäjyydestä kiinnostunutta tai luovien alojen yrittäjää.