28.8. 2014 BioTurku®

Kansainvälisiä toimijoita ja hyviä uutisia HealthBIO 2014 -seminaarissa

HealthBIO 2014 -seminaari kokosi jälleen elokuun lopulla Turku Science Parkiin suuren joukon suomalaisen bioalan yritysten ja tutkimusorganisaatioiden edustajia. Ajankohtaisten puheenvuorojen lisäksi tapahtuma on tärkeä yhteistyöverkostojen rakentamispaikka.

BD:n Senior Vice President Ellen Strahlmanin yhtenä Turkuun houkuttelijana oli Orion Oyj:n lääketutkimuksesta ja tuotekehityksestä vastaava johtaja Reijo Salonen.

Tänä vuonna HealthBIOon toi oman lisänsä kansainvälinen Becton, Dickinson & Co (BD), jonka Yhdysvalloista saapuneet edustajat tapasivat vierailunsa yhteydessä myös useiden suomalaisten ja turkulaisten bioalan yritysten edustajia. Seminaarissa yhtiönsä toimintaa ja yhteistyömahdollisuuksia esitellyt tutkimuksesta ja tuotekehityksestä vastaava Senior Vice President Ellen Strahlman sanoi yhtiönsä etsivän erilaisia yhteistyömuotoja, joissa teknologinen ja kliininen osaaminen yhdistyvät.

- Tavoitteenamme on tuottaa välineitä tuottavampaan, tehokkaampaan ja turvallisempaan terveydenhuoltoon. Sitä varten etsimme kumppaneita, joiden strategiat kykenevät vastaamaan megatrendeihin. Meille on tärkeää, että yhteiskunta ja potilas hyötyvät liiketoiminnastamme, Strahlman markkinoi yhteistyömahdollisuuksia.

BD:tä kiinnostavat erityisesti diagnostiikan ja lääkeannostelun tuotteet, joihin liittyy mahdollisuus skaalautuvuuteen. Osaamisen ekosysteemit ja verkostot ovat yhtiölle tärkeitä.

Strahlmanin kiinnostus Suomea ja suomalaista osaamista kohtaa juontaa juurensa vuosien taakse. HealthBIOon hänet ja neljä muuta BD:n edustajaa onnistuivat houkuttelemaan Orionilla vaikuttavat yhteistyökumppanit Antti Haapalinna ja Reijo Salonen.

- Antti Haapalinna suositteli Turun tapaamista, jossa voisimme kertoa omasta tekemisestämme ja samalla tutustua suomalaiseen alan osaamiseen ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Kotimaasta hyviä uutisia

HealthBIOn vuosittaiseen kokoontumiseen sisältyy perinteisesti katsaus kuluneen vuoden keskeisiin alan uutisiin ja merkkipaaluihin. BioTurku®-yhteisön toiminnasta Turku Science Park Oy:ssä vastaava johtaja Tero Piispanen saattoi tänä vuonna kertoa useista positiivisista alan kotimaisten toimijoiden saavutuksista.

- Bayer on palkannut 30 uutta työntekijää ja kasvattanut edelleen Mirenan myyntiä. Orionin myynti ja liikevoitto ovat kasvaneet ja Saloon on Orionille valmistumassa uusi lääketehdas, joka tuo sata uutta työpaikkaa kuluvan vuoden loppuun mennessä, listasi Piispanen suurimpien toimijoiden menestystä.

Hyviä kuulumisia oli myös pienempien bioyritysten kehityksestä. Esimerkiksi BioTien ja HyTestin menestys on viimeisen vuoden aikana ollut hyvä. Sen sijaan alan rahoituksen osalta tilanne on yleisesti edelleen haastava.

BioTurun toiminnasta vastaa Turku Science Park Oy:ssä johtaja Tero Piispanen, joka saattoi bioalan katsauksessaan esitellä useita hyviä uutisia kuluneen vuoden ajalta.

- EU:n alueella tehdyistä pääomasijoituksista life science -alalle vain 0,775 % on tehty Suomessa. Se tarkoittaa 26 miljoonaa euroa. Alan osuus kaikista suomalaisista pääomasijoituksista on 20 % kun koko EU:ssa se on yli 30 %. Suomessa keskimääräinen sijoitus on 600 000 euroa firmaa kohden, EU:ssa 1,8 miljoonaa ja USA:ssa jo yli 6 miljoonaa.

- Toisaalta, Suomeen tehdyillä panostuksilla saadaan aikaan huomattavasti enemmän kuin vastaavilla summilla muualla, Tero Piispanen muistuttaa.