30.9. 2014 Blogi

Somettunutta vuorovaikutusta

"Turku Science Park Oy:n kaltaisessa, hankkeiden ja projektien parissa toimivassa asiantuntijaorganisaatiossa, joudumme entistä enemmän panostamaan viestintävalmiuksiimme. Facebook, Twitter, LinkedIn ja SlideShare ovat usein osa arkista hanketyöskentelyä", kirjoittaa Turku Science Park Oy:n tiedottaja Riku Näsänen.

Turku Science Park Oy on jo neljännesvuosisadan ajan vauhdittanut Turun seudun innovatiivista kasvua. Lupauksemme mukaisesti yhtiömme päätehtävänä on edistää sellaisen yritystoiminnan kasvua, jossa taustalla on korkeaa osaamista, tutkimusta ja tuotekehitystyötä. Teemme tiivistä yhteistyötä yritysten, tutkijaryhmien ja korkeakoulujen, sekä muiden kansallisten ja kansainvälisten kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Tässä työssä viestinnän merkitys kasvaa koko ajan kiihtyvällä nopeudella.

Aikoinaan viestinnän sijaan puhuttiin tiedottamisesta. Se kuvasti tilannetta, jossa joukkotiedotusvälineiden tehtävänä oli kansalaisten sivistäminen. Työelämässä tiedottaminen oli lähinnä johdon ja esimiesten ohjeita ja tiedotteita henkilöstölle. Tiedottaminen määritellään perinteisesti yksisuuntaisena tekemisenä, jossa sanoma kulkee lähettäjältä välineen kautta vastaanottajalle.

Siirryttäessä tiedottamisesta viestintään sanoman kulkusuunta muuttuu kaksisuuntaiseksi: myös vastaanottaja on viestijä. Vuorovaikutteisuudesta eli interaktiivisuudesta puhuttiin paljon vain kymmenkunta vuotta sitten, kun digitelevisiota tuotiin markkinoille. Paluukanavan mahdollisuus oli paremman kuvanlaadun ohella tärkein argumentti digitelevision puolesta, mutta lopulta televisioon ei koskaan tullut paluukanavaa, vaan televisiosta tuli suuri taulu, joka toimii erilaisten kaksisuuntaisten palvelujen näyttönä. Yhä merkittävämpi osa median parissa kulutetusta ajasta käytetään vuorovaikutteisuuteen perustuvan sosiaalisen median parissa. Sosiaalisen median merkitys tiedonvälittäjänä on nopeasti kasvanut, mikä on ollut omiaan vaikuttamaan myös Turku Science Park Oy:n viestintään.

Nopeasti muuttuva maailma ja uudet mediat merkitsevät uusien välineiden ja viestinnän käytäntöjen jatkuvaa omaksumista. Vielä muutama vuosi sitten meille oli tärkeä painettu, vuosittainen katsaus yhtiömme ja toimipistealojemme tapahtumiin, esitteiden tuottaminen ja internet-sivuille toimitetut artikkelit. Ne ovat edelleen osa viestintäämme, mutta niiden merkitys on vähentynyt sosiaalisen median sovellusten vallatessa alaa.

Viestintä ei myöskään ole vain viestinnän ammattilaisten työtä. Vuorovaikutus- ja esiintymistaidot sekä sosiaalisen median hyödyntäminen ovat yhä useammin työntekijältä odotettavia perustaitoja. Myös Turku Science Park Oy:n kaltaisessa, hankkeiden ja projektien parissa toimivassa asiantuntijaorganisaatiossa, joudumme entistä enemmän panostamaan viestintävalmiuksiimme. Facebook, Twitter, LinkedIn ja SlideShare ovat usein osa arkista hanketyöskentelyä.

***

Ja kuin edellä mainitun todistaakseni: olet juuri lukenut Turku Science Park Oy:n uuden Spark-blogin ensimmäisen postauksen. Jos et päätynyt lukemaan tätä sosiaalisen median linkin kautta, suosittelen seuraamaan niitä. Kommentit tähän ja tuleviin blogeihin ovat tervetulleita esimerkiksi Facebook-sivuillemme. Pysyttele somettuneilla kanavillamme - uusista blogipostauksista saat nopeimmin tiedon sosiaalisen median palveluittemme kautta!

Riku Näsänen, Turku Science Park Oy:n tiedottaja