28.10. 2014 Turku Science Park Oy

Turku Science Park Oy etsii uusia liikeideoita - Paras Businesspolku -kilpailun voittajille 30 000 euroa

Turku Science Park Oy on avannut turkulaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkijoille, tutkimusryhmille ja opettajille tarkoitetun liikeideakilpailun. Kilpailun avulla halutaan vauhdittaa paikalliseen tutkimukseen ja osaamiseen pohjautuvan uuden liiketoiminnan syntyä. Voittaneiden ehdotusten kesken jaetaan 30 000 euroa käytettäväksi ideoiden jatkokehittelyyn.

Turku Science Park Oy:n tehtävänä on tukea uuden, korkeaan osaamiseen perustuvan liiketoiminnan syntyä Turun seudulle. Nyt käynnistyneellä Paras Businesspolku -kilpailulla Turku Science Park Oy haluaa rohkaista turkulaisissa korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa työskenteleviä löytämään menestysmahdollisuuksia omaavia uusia ideoita, tuotteita ja palveluita. Yritykset tai niissä syntyneet ideat eivät voi osallistua kilpailuun.

- Suomen ja Turun menestyminen globaalissa kilpailussa vaatii huippuosaamisen ja -tutkimuksen siirtämistä teoriasta käytännön sovelluksiin ja liiketoimintaan. Tätä pyrkimystä tuemme erilaisiin hankkeisiin ja yhteistyöverkostoihin osallistumalla. Paras Businesspolku -kilpailulla etsimme nyt uusia ideoita ja uusia ihmisiä mukaan uuden liiketoiminnan kehittämiseen, sanoo Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja Rikumatti Levomäki

Kilpailuun osallistutaan toimittamalla täytetty kilpailuhakemus ja ideasta laadittu vapaamuotoinen 10–15 Powerpoint-dian tiivistelmä Turku Science Park Oy:öön 25.11.2014 mennessä. Tiivistelmän tulee sisältää kuvaukset liikeideasta ja sen kaupallistettavuudesta, markkinapotentiaalista sekä siitä, miten mahdollisilla palkintorahoilla voidaan synnyttää lisäarvoa idean eteenpäin kehittämisessä tai kaupallistamisessa.

Saapuneiden hakemusten ja tiivistelmien perusteella raati valitsee parhaat ideat kilpailun jatkokierrokselle, jossa ne pitchataan palkintoraadille. Jatkokierroksen pohjalta raati valitsee 1–5 parasta ideaa, joiden kesken jaetaan palkintosumma 30 000 euroa ideoiden eteenpäin kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi.

Lisätiedot ja kilpailuhakemuksen voi ladata osoitteesta www.turkusciencepark.com/fi/paras-businesspolku. Voittajat ovat selvillä joulukuun puolivälissä.