12.11. 2014 Kuukauden kasvo

Adrian Harel perusti uuden biotekniikkayrityksensä Turkuun

Israelilainen neurobiologi Adrian Harel perusti Turkuun Medicortex -yrityksen, joka kehittää lääkettä tapaturmaisten aivovammojen vaikutusten vähentämiseksi sekä diagnostiikkaa vamman laajuuden toteamiseksi. Tavoite on ennakoida ja estää vamman eteneminen ja kehittyminen sairaudeksi, kuten Parkinsonin tauti ja epilepsia. Tällaista lääkettä ei toistaiseksi ole olemassa, joten kiinnostus on ollut suurta.

Tohtori Adrian Harel tiesi mitä tarvitsi ja oli valmis tekemään nopean päätöksen muuttaa Turkuun, kun selvisi, että juuri täällä olisi hyvät edellytykset uudelle biotekniikkayritykselle. 

– Kolme tärkeintä syytä olivat: tieteen korkea taso, yrityksen käynnistämiseen tarvittavan tuen korkea taso ja Tekes-tukijärjestelmä, jollaista ei ole missään muussa maassa. Sain Turku Science Parkin esitteen Italiassa biotekniikan verkostoitumistapahtumassa maaliskuussa, ja tulin jo huhtikuussa käymään Suomessa.  Yritys perustettiin heinäkuussa ja elokuussa muutin tänne, Harel kertoo.

Hän on tyytyväinen Medicortexin alkuun, sillä Turku Science Parkin biohautomossa käytössä on valmis laboratorio ja muut tarvittavat tilat. Käytännön apua on myös saatu esimerkiksi henkilökunnan palkkaamiseen ja yhteistyökumppanien ja sijoittajien etsimiseen.

Kansainvälinen sarjayrittäjä

Harel tietää, mitä tekee, sillä hän on perustanut biotekniikkayrityksiä aiemminkin useisiin maihin, hankkinut niille rahoituksen, saanut ne toimimaan, ja siirtynyt sen jälkeen seuraavaan.  Yhtiöt ovat edelleen toiminnassa ja osa niistä on pörssiyhtiöitä. Uusin niistä on amerikkalainen pörssiyhtiö, BrainStorm Cell Therapeutics, joka on erikoistunut etenevien neurologisten sairauksien (neurodegerative diseases) kantasoluhoitojen (stem shell therapies) kehittämiseen.

Medicortex on kuitenkin erityistapaus, sillä hän on pannut siihen kiinni omat rahansa. Harel tulee myös itse osallistumaan tuotekehitykseen. Yrityksellä on jo kaksi patenttia Yhdysvalloissa, ja Suomessakin patenttihakemus on pantu vireille.

– Uskon tähän hyvin vahvasti. Meidän on tarkoitus kehittää lääkettä tapaturmaisten aivovammojen (traumatic brain injury) hoitoon. Sellaista ei vielä ole, vaikka vammat ovat erittäin tavallisia. Ongelmana on, että päähän kohdistunut isku tuhoaa ympäröivää aivokudosta vähitellen pitkän aikaa tapaturman jälkeen, ja aivoissa etenee vaurio, joka johtuu hermosolujen läpäisevyyden lisääntymisestä. Solukalvojen häiriö aiheuttaa haitallisten aineiden kertymisen soluun, ja proteiinien hajoaminen lisääntyy. Seurauksena on molekyylitason vaurio, joka johtaa hoitamattomana laajenevaan solukuolemaan. Tämä kehitys pitäisi pysäyttää, Harel selittää.

Viimeaikainen tutkimus on osoittanut, että päähän kohdistuneet, toistuvat iskut lisäävät riskiä sairastua myöhemmällä iällä dementiaan, ja ne altistavat muille neurologisille sairauksille, kuten Parkinsonin tauti ja epilepsia. Medicortexin ratkaisu on kehittää lääkettä, joka vaikuttaa monimuotoisesti ketjureaktion useisiin osatekijöihin, ei vain yhteen, kuten aikaisemmissa tutkimuksissa on huonolla menestyksellä yritetty. Hermosoluja suojaava hoito tähtää monimuotoisiin lääkevaikutuksiin, kuten aivoille myrkyllisten metalli-ionien ja vapaiden radikaalien neutralointiin.

Tavoitteena lääke ja diagnosointimenetelmä

Aivovammoja syntyy eniten liikenneonnettomuuksissa, lisäksi putoamiset, kaatumiset, väkivalta ja eri urheilulajit ovat riskitilanteita. Pelkästään Suomessa on arvioitu vuosittain tapahtuvan noin 35 000 aivovammalle altistavaa tapaturmaa, joiden seurauksena yli 1 150 ihmistä kuolee ja 10 000 vammautuu pysyvästi, osa työkyvyttömiksi.  Yhdysvalloissa ja Euroopassa arvioidaan jopa 2,5 miljoonan ihmisen saavan tapaturmista pysyviä aivovammoja, ja 1,5 miljoonan onnettomuuden johtavan kuolemaan.

Medicortexin on tarkoitus kehittää lääkkeen lisäksi biomarkkereihin perustuva diagnosointimenetelmä, jolla voidaan analysoida aivovamman laajuus. Kummastakin tuotteesta hyötyvät tapaturmapotilaiden lisäksi myös muut aivovauriopotilaat, joten Harel näkee tuotteille laajat markkinat. Pelkästään Euroopassa on vuosittain noin 9,6 miljoonaa aivohalvausta, joiden hoitokustannukset ovat yli 64 miljardia euroa.

– Toimitilat ja esitteet ovat valmiina ja joitakin esittelytilaisuuksia on jo pidetty, ja ensimmäinen alihankkijakierros on aloitettu. Olemme myös sopineet yhteistyöstä tieteellisen neuvontakomitean kanssa, jossa on lisäkseni kolme suomalaista aivovammojen ja neurologian huippuasiantuntijaa. Tekes-raha riittää toiminnan käynnistämiseen, mutta varsinaiseen tuotekehitykseen tarvitsemme lisää yksityissijoittajia. Tuotekehitys on tarkoitus aloittaa tammikuussa. Emme kuitenkaan kehitä kaikkea itse, vaan nopeutamme prosessia käyttämällä apuna laajaa verkostoa, Harel kertoo.

Hän arvioi, että diagnosointimenetelmän perustutkimus on tehty noin kahden vuoden kuluttua, ja päästään lisensiointivaiheeseen. Lääkkeen kehittämisessä saman vaihe koittaa noin 3-4 vuodessa. 

Pitkiä päiviä ja suomen opintoja

Adrian Harel tekee noin 12 tunnin työpäiviä ja illat kuluvat lähinnä ammattikirjallisuuteen perehtyessä, mutta hän on myös ehtinyt hiukan tutustua uuteen kotikaupunkiinsa.

– Asun lähellä keskustaa ja mielipuuhaani on kävellä jokirannassa. Pidän myös kaupunkikuvasta, jossa on sekä vanhaa että uutta. Olen myös aloittanut suomen kielen opiskelun aikuisryhmässä, mutta se on minulle kovin vaikeaa. Kunhan opin kieltä, voin myös paremmin käydä teatterissa ja tutustua kulttuuriin, hän suunnittelee. 

Teksti ja kuvat: Anne Kortela

Adrian Harel

• s. 1957 Romaniassa, asunut Israelissa v. 1961 lähtien, muutti Turkuun elokuussa 2014
• Neurobiologian tohtori, MBA
• Perustaja, omistaja ja toimitusjohtaja, vuonna 2014 Turku Science Parkin Biohautomossa aloittaneessa Medicortex Oy:ssä
• Suunnitellut 12 uutta kemiallista yhdistettä, joista kolme on vahvistettua uutta lääkeainetta

Käynnistänyt biotekniikkayrityksiä:

2011-2013        BrainStorm Cell Therapeutics -toimitusjohtaja (pörssiyhtiö, OTC: BCLI, USA)
2009-2010        Da-ta Biotech Ltd, omistaja (Israel)
2008-2010        Meditor Pharmaceuticals and Amonolab Technologies 2000-, toimitusjohtaja (pörssiyhtiö, USA, Israel)
2004-2008        Sepal Pharma, operatiivinen johtaja (Israel, Ranska)
2003-2008        Molecular cytomics, operatiivinen johtaja (Israel)
2002-2003        Heal-Or, toimitusjohtaja ja yksi perustajista (Israel)
2000-2002        Jerusalem Biotechnology Center, toimitusjohtaja (Israel)
1997-2000        Proneuron biotechnologies, pääjohtaja ja operatiivinen johtaja (Israel, USA)

Koulutus:

1993 MBA, Haifan yliopisto, Israel
1989-1990 Post doc -tutkija, Washington University School of Medicine and Searle, Monsanton tytäryhtiö
1989 Neurobiologian tohtori, Weizmann Institute of Science, Rechovot, Israel
1982 Luonnontieteiden kandidaatti, Hebrew yliopisto, maataloustieteiden tiedekunta, Rechovot, Israel

Ammatillisia jäsenyyksiä:

The Society for Neuroscience (SFN)
Israel Society for Neuroscience (IFSN)
The North American Brain Injury Society (NABIS)
Brain Injury Association of America
Brain Injury Association of Canada

Muuta:

• Asuu Turussa, 3 aikuista lasta (opiskelevat Israelissa)
• Harrastukset: Rotary-toiminta, lukeminen
• Opiskelee suomea

Medicortex Oy

• Kehittää lääkehoitoa ja diagnostiikkaa tapaturmaisten aivovammojen, Parkinsonin taudin ja aivohalvausten hoitoon sekä tunnistusmenetelmää aivovammojen laajuuden diagnosointiin
• Yhtiöllä myös Yhdysvaltoihin rekisteröity sisaryritys
• 2 patenttia Yhdysvalloissa
• Suomessa patenttiprosessi käynnistetty
• Yrityksen tieteellisessä neuvottelukunnassa mukana: dosentti Olli Tenovuo (TYKS), professori Asla Pitkänen (Itä-Suomen yliopisto) ja professori Risto Rinne (TYKS)
• Tekesiltä alkurahoitus, yksityissijoittajien haku käynnissä
• http://www.medicortex.fi