13.11. 2014 Blogi

SmartChemistryPark: Rohkeaa, uudenlaista yhteistyötä Turun ja Raision välillä

"Olemme haastaneet yritykset toimimaan uudella tavalla ja pyrkineet omalla esimerkillämme osoittamaan, että myös kaupunkien välinen yhteistyö on mahdollista kehitettäessä uudenlaisia toimintaympäristöjä yrityksille", kirjoittavat Linda Fröberg-Niemi ja Reeta Huhtinen, jotka Turku Science Park Oy:sä ovat vastanneet SmartChemistryPark -projektin toteutuksesta.

Olemme Turku Science Parkissa valmistelleet viimeisen vuoden ajan tiiviisti uutta kemianteknologian pk-yritysten kehitysalustaa Varsinais-Suomeen. Raision tehtaiden alueelle sijoittuvaa SmartChemistryParkia voidaan pitää alueellisena, useamman organisaation yhteisponnistuksena, jonka tavoitteena on tukea Suomalaisten pk-yritysten liiketoiminnan kasvua ja uusien työpaikkojen syntymistä. Kasvua SmartChemistryParkissa tavoitellaan luomalla puitteet yritysten väliselle yhteistyölle ja tuomalla käytäntöön toimintatavat, jotka edesauttavat korkeakoulujen tietotaidon hyödyntämistä yritysten T&K&I-työssä.

SmartChemistryParkin toiminnan keskiössä ovat pk-yritykset, jotka jalostavat biomassoja, kierrätysmateriaaleja ja teollisia sivuvirtoja uusiksi tuotteiksi kansainvälisille markkinoille. Puiston toimintaa kehittää julkinen kehittäjäorganisaatio, Turku Science Park Oy, ja Turun ja Raision kaupungit yhdessä mahdollistavat toiminnan käynnistymisen. Korkeakoulut tuodaan mukaan SmartChemistryParkin toimintaan yhteisten tutkimushankkeiden kautta. Niissä ratkotaan yritysten kemiallisia ja teknologisia haasteita.

SmartChemistryParkissa julkinen sektori, korkeakoulut ja teolliset yritykset tekevät yhteistyötä. Siitä muodostuu useamman organisaation yhteinen kehitysalusta, jossa demonstroidaan ja kehitetään paitsi uusia teknologioita ja tuotteita, myös uusia tulevaisuuden yhteistyömalleja alueen eri toimijoiden välillä.

SmartChemistryParkin konseptin luomisesta ja kehittämisestä olemme me, Linda ja Reeta Turku Science Parkissa olleet päävastuussa, mutta tärkeää tukea työllemme ovat antaneet useat kokeneet kollegamme. Viimeisen puolen vuoden aikana ovat tiiviit vuoropuhelut eri rahoittajatahojen kanssa olleet SmartChemistryParkin konseptin onnistumisen kannalta keskeisiä. Esimerkiksi Tekes ja SITRA ovat hienosti seuranneet ja antaneet tukensa toiminnan käynnistymisen kannalta tärkeissä asioissa.

SmartChemistryParkin luominen on ollut todella hauskaa ja mielenkiinnoista. Olemme pyrkineet kuuntelemaan ja aidosti ymmärtämään yrittäjien tilanteet ja kehitystarpeet, sekä tarttumaan asioihin konkreettisella tavalla ja ripeästi. Olemme halunneet tehdä asioita oikein, yrittäjien näkökulmasta, ja koko ajan liiketoiminnan kehittäminen ja eurot mielessä. Olemme pitkin matkaa pyrkineet välttämään teoreettisten toimintamallien tekemistä. Sen sijaan tavoitteenamme on ollut päästä tekemään yhteistyötä yritysten ja korkeakoulujen kanssa, nopeasti ja käytännössä.

Valmistelun ytimessä on ollut kymmenkunta yritystä. Heille kuuluu iso kiitos siitä, että olemme tässä pisteessä tänään. Yhteistä meille kaikille kokonaisuutta valmistelleille on ollut saman ajatusmaailman jakaminen: yhdessä tekemällä voimme saada aikaan jotain uutta. Tulevaisuudessa yhteistyötä on tehtävä jotta yritykset (ja Suomi) pysyvät pystyssä! Olemme haastaneet yritykset toimimaan uudella tavalla ja pyrkineet omalla esimerkillämme osoittamaan, että myös kaupunkien välinen yhteistyö on mahdollista kehitettäessä uudenlaisia toimintaympäristöjä yrityksille.

Tavoitteena on, että toiminta SmartChemistryParkissa käynnistyy vuoden 2015 alussa, tarkoittaen, että siihen mennessä useampi yritys siirtäisi toimintaansa Raisioon. Myös me toimimme siitä lähtien osittain Raisiosta käsin, jotta voimme olla puiston ytimessä kehittämässä sen toimintaa. Toivomme, että puisto saa tuulta siipiensä alle ja lähtee kasvamaan yritysten kasvun kautta luoden uusia työpaikkoja alueen kemian-alan ammattilaisille ja vastavalmistuneille maistereille ja tohtoreille. 

Olemme tästä haastavasta kokonaisuudesta innoissamme ja uskomme, että yhteistyöllä voimme luoda uudenlaisen kiertotalouden osaamiskeskittymän, josta alue voi olla ylpeä ja – mikä tärkeintä – tuo talouskasvua alueelle!

Linda Fröberg-Niemi ja Reeta Huhtinen
Turku Science Park Oy:n kemia- ja cleantech –erityisasiantuntijat