7.1. 2015 BioTurku®

Abomicsin Lääkkeeni-sovellus mukana Lääkäripäivillä

Turku Science Parkissa toimivan Abomics Oy:n kehittämä Lääkkeeni-sovellus on ladatuimpia kotimaisia lääketieteellisiä sovelluksia. Lääketiedon lisäksi sovellus ohjaa käyttäjän lukemaan lisää sairauksistaan luotettavista ja turvallisista lähteistä. Sovellusta esitellään Lääkäripäivien yhteydessä pidettävillä Terveysteknologia 2015 -messuilla Helsingissä 7.–9.1.2015.

Lääkehoidon teho ja turvallisuus perustuvat siihen, että potilas ja hänen hoitoonsa osallistuvat tietävät, mitä lääkkeitä potilas käyttää ja millä annoksella. Jos lääkitys ei ole tiedossa, riski lääkkeiden sivuvaikutuksista tai vakavista yhteisvaikutuksista lisääntyy merkittävästi. Mikäli potilaan hoito jakaantuu monen organisaation ja ammattilaisen kesken, kellään ei välttämättä ole saatavilla kokonaiskuvaa potilaan käyttämästä lääkityksestä.

Potilas tai hänen omaisensa tietää varmimmin, mitä lääkkeitä potilas päivittäin käyttää. Lääkkeeni-sovelluksen avulla potilas voi hakea minkä tahansa apteekkimyynnissä olevan lääkkeen tiedot, saada näkyviin viranomaisen hyväksymän valmisteyhteenvedon ja lukea tarkat ja kattavat tiedot lääkkeen vaikutuksista ja varoituksista. Potilas voi myös tallettaa käyttämiensä lääkkeiden tiedot älypuhelimeensa, jolloin hänellä on aina mukanaan ajantasaisin tieto lääkkeistä, joita hän käyttää.

Tällä hetkellä 30 000 henkilöä Suomessa käyttää klopidogreelia verisuonitukosten estoon. Lääkäreille ei kuitenkaan ole saatavilla helposti tietoa, sopiiko tämä lääke kyseisen henkilön genetiikkaan. Lääkkeeni on uraauurtava sovellus, joka tuo täsmälääkityksen helposti lääkärin ulottuville. Samalla lääkkeiden käyttäjä saa luotettavaa tietoa omasta lääkityksestään sen sijaan, että hän etsisivät tiedon kolmansien osapuolien verkkosivuilta.

Lääkkeeni-mobiilisovellus on ladattavissa ilmaiseksi, ja perustoiminnot ovat maksuttomia. Maksullisen Pro-päivityksen kautta käyttäjän on mahdollista tallentaa oma lääkityksensä helposti ja turvallisesti omaan puhelimeensa. Pro-ominaisuudet ovat tällä hetkellä Windows-puhelimiin. Jatkossa ne ovat saatavissa myös muille alustoille. Lääkkeeni-sovellus on ladattavissa kaikille keskeisille mobiilialustoille.