23.2. 2015 BioTurku®

Suomen ensimmäinen kemiantekniikan ja bioteknologian YAMK-koulutus alkaa Turussa

Turun ammattikorkeakoulussa käynnistyy ensi syksynä kemiantekniikan ja bioteknologian ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtava koulutus. Koulutus on insinööreille (AMK) suunnattu työelämälähtöinen koulutus, jossa tähdätään oman työuran ja työyhteisön kehittämiseen. Koulutuksen tavoitteena on parantaa työelämässä pätevöityneen insinöörin valmiuksia ottaa vastaan uusia haasteita muuttuvassa toimintaympäristössä.  

AMK-insinöörien urakehitys edellyttää elinikäistä oppimista. Ensi syksynä aloitettava uusi tutkinto-ohjelma tarjoaa väylän kehittyä kemiantekniikan ja bioteknologian alan vaativampiin asiantuntija- ja johtotehtäviin.

– Koulutuksessa yhdistyy alan substanssin syventäminen liiketoimintaosaamiseen ja johtajuuteen. Koulutus toteutetaan yhteistyössä muiden tekniikan alan YAMK-koulutusten kanssa, mikä mahdollista opiskelijoiden monialaisen vuorovaikutuksen ja verkottumisen, kertoo yliopettaja Ilari Suominen Turun AMK:sta.

Opinnot on mahdollista aloittaa jo ennen kolmen vuoden työkokemuksen täyttymistä avoimessa AMK:ssa, jossa suoritetut opinnot luetaan hyväksi tutkintokoulutuksessa.

Koulutuksen sisältöön voi vaikuttaa itse

Opiskelija voi vaikuttaa koulutuksen sisältöön henkilökohtaisella opintojen suunnittelulla. Jokainen opiskelija laatii opiskelun alkuvaiheessa henkilökohtaisen opinto-suunnitelman (HOPS).

– Opintojen suunniteltu kesto on kaksi vuotta ja ne toteutetaan monimuoto-opintoina. Lähiopetusta on noin kahtena päivänä kuukaudessa ja opinnot voi suorittaa työn ohessa, toteaa Suominen.

Koulutuksen aikana laadittava opinnäytetyö on työelämään kytkeytyvä kehityshanke, joka tehdään tavallisesti opiskelijan omalle organisaatiolle.

Lisätietoja koulutuksesta:

  • Tutkintonimike: Insinööri (ylempi AMK), Master of Engineering
  • Hakukelpoisuus: Insinööri (AMK) tutkinto soveltuvalta alalta ja vähintään 3 vuoden työkokemus koulutusta vastaavissa tehtävissä (työkokemuksen tulee olla hankittu hakuvuonna 1.8. mennessä)
  • Koulutuksen laajuus: 60 opintopistettä
  • Opinnot on mahdollista aloittaa avoimessa ammattikorkeakoulussa jo ennen kolmen vuoden työkokemuksen täyttymistä, kelpoisuusvaatimuksena avoimen AMK:n YAMK-opintoihin on alempi korkeakoulututkinto.
  • Haku koulutukseen: Haku kevään yhteishaussa.
  • Tarkemmat hakuohjeet ja lomakkeet sekä ennakkotehtävät: www.turkuamk.fi/haku