27.2. 2015 Smart Chemistry Park

SUUNTA-ryhmä tutustui Smart Chemistry Parkiin

Kemian alan yritysten kasvua ja yhteistyötä Turun seudulla vahvistava Smart Chemistry Park on aloittanut toimintansa Raisiossa. Turku Science Park Oy:n tavoitteena on luoda alueesta kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu kemianalan yritysten keskittymä. Helmikuun lopulla Smart Chemistry Parkiin tutustuivat Suunta-yhteistyöryhmän edustajat.

Smart Chemistry Parkin yritykset kertoivat toiveistaan ja tavoitteistaan Suunta-ryhmän jäsenille.

Raisio Oyj:n tehdasalueen puolityhjä R&D Center sai vuodenvaihteessa uutta eloa. Turku Science Park Oy:n ja usean paikallisen kemianalan yrityksen yhteistyössä valmistelema Smart Chemistry Park aloitti silloin toimintansa. Noin vuoden kestäneen valmistelun jälkeen tiloissa toimii nyt kahdeksan yritystä, joiden yhteistyötä fasilitoivat Turku Science Parkin erityisasiantuntijat Linda Fröberg-Niemi ja Reeta Huhtinen.

- Keskustelut alan yritysten kanssa johtivat nopeasti konkreettisiin suunnitelmiin. Sitralta saadun käynnistämisrahan, Raision kaupungin avustuksen ja Turun kaupungin, käytännössä Turku Science Parkin varaaman työpanoksen turvin olemme voineet toiminnan aloittaa, kertoo Linda Fröberg-Niemi.

Turku Science Park ei ole halunnut asettaa haastavassa taloudellisessa tilanteessa liian tiukkoja lukuja kuvaamaan tulevaisuuden tavoitteita. Fröberg-Niemen maltillisena toiveena on, että Smart Chemistry Parkissa tuotekehitystyötä ja puoliteollista toimintaa harjoittaisi viiden vuoden kuluttua 15 yritystä ja 100 työntekijää. Jo nyt alue on mahdollistanut ensimmäisten uusien työntekijöiden palkkaamisen sinne toimintaansa sijoittaneisiin yrityksiin.

Sopivaa rahoitusvälinetta etsitään

Vasta käynnistysvaihetta elävän toiminnan turvaamiseksi haetaan nyt uutta rahoitusta. Kasvuhakuisten pk-sektorin yritysten yhteistyö, alueen markkinointi ja uusien alueelle sijoittujien löytäminen vaatii työtä, joka käytännössä edellyttää myös jatkossa alan tuntevan neutraalin julkisen toimijan vahvaa osallistumista.

Helmikuun lopulla toimintaan tutustuivat myös Sitran, Tekesin, VTT:n, Suomen Akatemian, Finnveran ja Finpron edustajista koostuvan Suunta-ryhmän edustajat. Suunta-yhteistyössä kehitellään uusia toimintamalleja kansainvälisesti kilpailukykyisten liiketoimintaekosysteemien edistämiseksi. Smart Chemistry Parkissa uutta toimintamallia luodaan uusien ja vanhojen yritysten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä.

Vierailun yhteydessä esiin nousi mm. kansainvälisen näkökulman huomioiminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kansainvälisten toimijoiden ja yhteyksien kehittämiseen tarvitaan panoksia, mutta toistaiseksi sopivien rahoituslähteiden löytäminen on ollut vaikeaa. Alueella jo toimivat sekä sen kanssa luontevaa yhteistyömuotoa pohtivat yritykset viestivät vieraille osaamisen, innostuksen ja yhteistyön alkaneen hedelmällisenä. Yhdessä tekemällä kehitystyön riskit pienenevät ja kaikki voivat oppia toisiltaan.

Raision Smart Chemistry Park tarjoaa yrityksille hyvät laboratoriotilat, joihin myös Suunta-ryhmä tutustui.