2.4. 2015 Tekesin pääjohtajan vierailu

Toiveissa verkostoituneempia pääomasijoittajia ja yliopistoihin yrittäjyyskoulutusta

Tekesin pääjohtaja Pekka Soini vieraili aprillipäivänä Turussa. Päivä alkoi Turku Science Park Oy:n tiloissa, missä Soini sai kuulla katsaukset Turun life science -ekosysteemin ja Smart Chemistry Parkin kuulumisiin. Tilaisuuteen osallistui myös neljä yrittäjää, jotka nostivat esiin etenkin huolensa suomalaisten pääomamarkkinoiden ohuudesta sekä yliopistojen liian vähäisestä kannustavuudesta yrittäjyyteen.

Tekesin pääjohtaja Pekka Soini keskusteli Turku Science Parkissa paikallisten bio- ja kemianalan yritysten edustajien kanssa.

Yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten innovaatiotoimintaa rahoittavan Tekesin pääjohtaja Pekka Soini kuuli Turun vierailullaan kattavan tietopaketin alueen toimijoiden kuulumisia. Päivän aikana Soini ja muut Tekesistä vierailuun osallistuneet kuulivat turkulaisten yliopistojen ja korkeakoulujen kuulumisia, tutustuivat Turku Game Labiin ja vierailivat Logomossa.

Vierailu alkoi Turku Science Parkista, missä aamun alkajaisiksi johtaja Tero Piispanen esitteli turkulaisen life science -osaamisen saavutuksia ja erityisasiantuntija Linda Fröberg-Niemi Raisiossa toimintaansa käynnistelevän Smart Chemistry Parkin mahdollisuuksia ja kytkentöjä kansallisiin strategioihin.    

Yrittäjänäkökulmaa tilaisuuteen toivat neljän bio- ja kemianalan yrityksen edustajat. Puheenvuoroissa ja niitä seuranneessa keskustelussa esiin nousivat erityisesti rahoitukseen ja yrittäjyyteen kannustamiseen liittyvät haasteet.

- Nykymallilla tutkimusekosysteemissä syntyvät idea eivät validoidu riittävälle, patentoinnin edellyttämälle tasolle. Tavoitteena tulisi olla investointikelpoisuus. Tutkimusryhmille tarvitaan lisää insentiivejä keksintöjen saattamiseksi kohti businessaihioita, muistutti Forendo Pharma Oy:n toimitusjohtaja Risto Lammintausta.

Myös Abacus Diagnostican toimitusjohtaja Tom Palenius puhui samasta asiasta.

- Haastavaa on, että tuotteen on oltava testattu ja markkinoiden hyväksymä ennen kuin rahoittajat kiinnostuvat siitä.

Toinen Risto Lammintaustan esiin nostama haaste liittyy rahoituksen hankkimiseen.

- Tarvitsemme nykyistä verkottuneemman pääomasijoittajakentän, jolla on kansainvälisiä kontakteja ja toimialaosaamista. Meidän olisi opittava myös juurruttamaan innovaatiohankkeita Suomeen sekä luotava aktiiviset pörssimarkkinat tytäryhtiötaloudesta pois pääsemiseksi.

Myös Crisolteq Oy:n teknologiajohtaja ja perustaja Kenneth Ekman puhui yksityisten sijoittajien löytämisen vaikeudesta. Nyt yrittäjä joutuu hänen mukaansa käyttämään aikansa liiaksi rahan perässä juoksemiseen.

Rahoitusta yrittäjyyteen kannustavalle tekemiselle

Pääjohtaja Pekka Soini kertoi Tekesin miettivän miten se jatkossa osallistuu ekosysteemien kehittämiseen. Hän näki Smart Chemistry Parkin mahdollisena kärkihankkeena, jossa uudenlaista tekemistä voitaisiin kannustaa. Hän sanoi Tekesin toivovan, että myös yliopistot kannustaisivat nykyistä aktiivisemmin yrittäjyyteen.

- Se helpottaisi myös kansallisten rahoittajien työtä uusien yritysten synnyttämisessä. Aihioista pitäisi varhaisessa vaiheessa tunnistaa kehityskelpoisimmat. Tutkimus- ja innovaatiorahoitusten tulisi kulkea käsi kädessä.  

Kaikki keskusteluun osallistuneet yhtyivät ajatukseen entistä aktiivisemmin yrittäjyyteen kannustavasta yliopistomaailmasta. Puheissa nousivat esiin esimerkiksi virkavapaudet tuotekehitystyöhön keskittymistä helpottamaan ja sekä opiskelijoille että tutkimushenkilökunnalle pakolliset yrittäjyysopinnot.

Myös mentoroinnin merkitys nousi esiin. Esimerkiksi Ruotsissa puhutaan tuhansista mentoreista, Suomessa ehkä sadasta. Yliopistojen käytettävissä tulisi olla laajempi mentorointiverkosto, jossa kokeneet yrittäjät jakavat osaamistaan nuoremmille yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille tutkijoille.

- Smart Chemistry Park on askel tähän suuntaan, mutta toiminta tarvitsee lisää julkista rahoitusta, muistutti Kenneth Ekman.

Tekesin ryhmäpäällikkö Esa Lindqvist (vas.), Crisolteqin Kenneth Ekman ja Forendo Pharman Risto Lammintausta osallistuivat pääjohtaja Soinin vierailuun Turku Science Parkissa.