1.9. 2015 Turku Science Park Oy

Turku Science Park Oy käynnistää useita uusia hankkeita

Turku Science Park Oy:ssä käynnistyy tänä vuonna useita Turun seudun elinkeinoelämää tukevia uusia yhteistyöhankkeita. Tuoreet rahoituspäätökset tuovat seutukuntamme startup- ja pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tukeviin toimintoihin lähivuosina yhteensä yli 1,3 miljoonaa euroa. 

Ennätysmäärä uusia hankkeita käynnistyy Turku Science Park Oy:ssä tänä syksynä. (Arkistokuva jo päättyneestä eMedic-hankkeesta.)

Turku Science Park Oy:ssä käynnistyy tämän vuoden aikana useita uusia hankkeita. Niiden valmistelussa painopiste on ollut Turun seudun startup- ja pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukemisessa. Kuluvan kesän aikana on saatu myönteinen päätös kuuteen hankehakemukseen. Viiden hankkeen rahoitus tulee EU:n rahoituslähteistä ja yhden Työ- ja elinkeinoministeriöltä.

Lähtökohtana yritysten tarpeet

- Kansainvälistyminen ja vientitoiminnan kehittäminen sekä alkavan yritystoiminnan edistäminen painottuvat nyt käynnistyvissä hankkeissa. Samat teemat ovat nousseet säännöllisesti esiin myös kansallisten toimijoiden toiveissa, joten pystymme vastaamaan hyvin niin yrittäjien kuin julkisten organisaatioiden esittämiin tarpeisiin, iloitsee Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja Rikumatti Levomäki.

Uusista hankkeista kahdessa Turku Science Parkilla on myös koordinaattorin rooli. Koordinaattorina toimiva kumppani kantaa kokonaisvastuun hankkeen valmistelusta, toteutuksen johtamisesta sekä raportoinnista rahoittajille.

- Pitkän hanketyökokemuksemme ansiosta sekä kotimaiset että kansainväliset yhteistyökumppanimme luottavat meihin. Usein yhteistyökuvioita rakennettaessa mukana on sekä vanhoja, aiemmasta hankeyhteistyöstä tutuksi tulleita toimijoita että uusia kumppaneita, Levomäki muistuttaa.

Kumppaneita läheltä ja kaukaa

Uusissa hankkeissa yhteistyötä tehdään mm. ruotsalaisten, virolaisten ja latvialaisten kasvukeskittymien yliopistojen sekä tiede- ja teknologiapuistojen kanssa. Venäjältä Suomeen tehtäviä investointeja vauhdittavassa MOCT-hankkeessa pääkoordinaattorina on Invest in Finland ja mukana on toistakymmentä alueellista kehitysyhtiötä eri puolilta Suomea. Yhteistyöllä yritysaihioita -hankkeessa kaikki toimijat ovat Varsinais-Suomesta.

Levomäen mukaan Turku Science Park Oy on viimeksi kuluneen vuoden aikana panostanut aktiivisesti ulkoisen rahoituksen hankintaan.

- Nyt rahoituksen saaneiden hankkeiden lisäksi odotamme syksyn aikana positiivista vastausta myös muutamaan muuhun vireillä olevaan yhteistyöhankkeeseen.


Kesän aikana rahoituspäätöksen saaneet hankkeet, joissa Turku Science Park Oy on mukana:

CB Health Access – Access to Distant Markets in Health and Wellness
- Kansainvälisellä hankkeella edistetään terveys- ja hyvinvointisektorilla toimivien pk-yritysten valmiuksia ja käytännön myynti- ja markkinointitoimintaa EU:n ulkopuolisilla markkinoilla. Rahoitus EU/Central Baltic Programme 2014-2020.

SME2GO – Central Baltic Region Smart City Solutions for Global Cities
- Uusia, ekologisia ja ”älykkäitä” kaupunkiratkaisuja kehittävien pk-yritysten kilpailukyvyn kehittäminen kansainvälisenä yhteistyönä. Rahoitus EU/Central Baltic Programme 2014-2020.

Springboard – Central Baltic Startup Springboard
- Uuden, yrittäjyyden polkua korkeakouluista tiedepuistojen palveluiden piiriin rakentavan toimintamallin valmentaminen. Turku Science Park Oy hankkeen koordinaattorina. Rahoitus EU/Central Baltic Programme 2014-2020.

MOCT 2.0
- Kansallinen hanke investointien edistämistyölle Venäjältä Suomeen. Pääkoordinaattori Invest in Finland, Turku Science Park Oy koordinoi hankkeen health-osiota. Rahoitus Työ- ja elinkeinoministeriö.

Yhteistyöllä yritysaihioita (Y2)
- Yrittäjyyden edistäminen Varsinais-Suomen alueen yrityspalveluorganisaatioiden yhteistyönä luotavien StartingUp -työpajojen sekä ideapankin avulla. Turku Science Park Oy koordinoi hanketta. Rahoitus EU/Euroopan aluekehitysrahasto.

FISS Varsinais-Suomi
- Yritysten ja kuntien toiminnasta syntyvien ylijäämämateriaalien järjestelmällinen hyötykäyttö sekä uuden, kiertotalouteen perustuvan liiketoiminnan synnyttäminen. Rahoitus EU/Euroopan aluekehitysrahasto.