3.9. 2015 BioTurku®

Turun HealthBIOssa 40 kahdenvälistä b-to-b -tapaamista

Vuosittaiseksi perinteeksi muodostunut, Turku Science Park Oy:n järjestämä HealthBIO -seminaari tarjoaa ajankohtaisten katsauksien ja alan näkymiä valottavien puheenvuorojen lisäksi arvokkaita kontakteja kansainvälisiin toimijoihin.

AbbVien Länsi-Euroopan ja Kanadan toimintojen kehittämisestä vastaava johtaja Norbert Steinbach ja Suomen yhteiskuntasuhdejohtaja Kati Nyman olivat tyytyväisiä yhtiön HealthBIOsta saamaan antiin.

HealthBIO 2015 houkutteli Turkuun jälleen yli 220 lähinnä life science -sektorin yrityksiä ja tutkimuslaitoksia edustavaa osallistujaa. Aamupäivällä Kokouskeskus Maunon Presidentti-auditoriossa kielenä oli suomi, iltapäivällä englanti.

Avaussanoissaan Suomen Bioteollisuus ry:n puheenjohtaja, Biotien toimitusjohtaja Timo Veromaa muistutti, että viime aikojen biotalous-keskustelusta tuntuu syntyneen vääristynyt mielikuva alasta.

- Maataloudesta ja metsäteollisuudesta puhutaan nyt biotaloutena. Vaikuttaa siltä kuin kyse olisi vain keisarin uusista vaatteista. Biotalous on kuitenkin myös korkeaan teknologiaan perustuvaa huippuosaamista, joka tähtää terveyteen ja hyvinvointiin, Veromaa totesi.

Veromaa toivoi Euroopasta löytyvän nykyistä enemmän riskirahoitusta bioalaan.

- Yhdysvalloissa bioteknologia kerää hyvin rahoitusta. Ala käy kuumana, sillä kuluneen vuoden aikana siellä on listautunut jo 34 alan yritystä. Myös eurooppalaiset yritykset listautuvat nyt riskinottokykyä ja -halukkuutta tarjoaville Amerikan markkinoille.

Turku Science Park Oy:n BioTurku-yhteisöstä vastaava johtaja Tero Piispanen määrittelikin kuluneen vuoden listautumisten vuodeksi.

- Vuosina 2008-2012 listautumisia oli myös Yhdysvalloissa vähän, mutta vuosien 2013 ja 2014 aikana vauhti on kiihtynyt. Viime vuonna alan yrityksiä listautui yhteensä 94, joista 63 Yhdysvalloissa. Myös neljä suomalaisyritystä on listautuneiden joukossa, mukana myös turkulainen Biotie.

Kotimaisia pääomasijoituksia infrastruktuurin rakentamiseksi

Kotimaisten bioalan startupien määrä putosi viimeisen vuoden aikana selvästi aiemmista vuosista. Toimintansa aloitti kuusi uutta alan yritystä, kun keskimäärin viime vuosina startupeja on kirjattu 14.

- Toivottavasti kyse on vain yksittäisestä piikistä, sillä monella muulla mittarilla tarkasteltuna alalla menee Suomessa hyvin.

 Piispanen oli kuitenkin huolissaan kotimaisten pääomasijoitusten vähyydestä.

- Oman maan toimijoiden pääomasijoitukset muodostavat kaksi kolmannesta Euroopassa tehdyistä pääomasijoituksista. Jos life science -sektorin infrastruktuuria halutaan Suomessa kehittää, olisi edellytyksiä kotimaisten pääomasijoitusten saamiseksi parannettava. Toivottavasti hallitus tarttuu asiaan, Piispanen pohti.

Piispanen ehdotti yhdeksi välineeksi rahastoja, joihin julkisen rahan ohella voitaisiin houkutella mukaan yksityisiä sijoittajia, joille riskin vastineeksi tarjottaisiin julkisia rahoittajia parempi tuotto.

AbbVien edustajat tyytyväisinä kotiin

Tänä vuonna HealthBIOssa oli mukana ennätysmäärä kansainvälisiä vieraita. Life science -alaa edustivat Merck, Johnson & Johnson ja AbbVie. Rahoittajapuolelta Turkuun olivat saapuneet MS Ventures, Novo Seeds ja Wellcome Trust. Kahden päivän aikana käytiin kaikkiaan liki 40 ennalta järjestettyä kahdenkeskistä neuvottelua suomalaisten bioalan yritysten ja kansainvälisten vieraiden kesken.

Biolääketieteeseen keskittyneen AbbVien Länsi-Euroopan ja Kanadan toimintojen kehittämisestä vastaava johtaja Norbert Steinbach tapasi HealthBIOn yhteydessä seitsemän eri suomalaisyrityksen edustajia. Tapaamiset osoittautuivat antoisiksi ja Steinbach kertoi vaikuttuneensa suomalaisesta ja turkulaisesta osaamisesta.

- HealthBIO oli erittäin mielenkiintoinen ja onnistunut kokonaisuus. Tulemme jatkamaan keskusteluja sekä seuraamaan hankkeiden etenemistä ainakin 2-3 tapaamamme yrityksen kanssa. Minusta tuntuu, että näimme vasta jäävuoren huipun ja ehkä parin vuoden kuluttua voisimme osallistua tapahtumaan uudelleen, Steinbach kuvaili.

Vuosittaisen HealthBIO 2015 -tapahtuman järjestää Turku Science Park Oy.