4.9. 2015 Cleantech

Lounais-Suomi hakee kasvua megatrendiksi nousseesta vedestä

Maailman puhtaimman juomaveden maassa pullotetun veden vienti on vain murto-osa tuonnin määrästä ja uusiutuvista pohjavesivarannoista arviolta kuudennes käytössä. Lounaisrannikon vesiverkosto haluaa nyt muuttaa tilanteen.

”Vesi ja sen tärkeys on megatrendien megatrendi, ja vedestä tullee tulevaisuuden öljy – jotain mistä taistellaan ja joka tulee luomaan suuria omaisuuksia. Suomen vesiteknologia on huippuluokkaa, ja kun tämä vielä saadaan yhdistettyä moderniin innovaatioajatteluun, vain taivas (tai merenpohja) on rajana.” – Alf Rehn

Lounaissuomalaista vesialan tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä vientiä halutaan kehittää. Alueellamme on paljon osaamista, ja korkeakoulujen ja yritysten välistä yhteistyötä tiivistämällä alalle tavoitellaan nyt uutta, kestävää kasvua. Lounais-Suomen vesialan tutkimusorganisaatioiden verkosto tarjoaa yrityksille apua tutkimus- ja kehittämistoimintansa tueksi sekä EU:n rahoitusohjelmien hyödyntämiseksi.

Yli 60 lounaissuomalaista vesialan osaajaa kokoontuu tiistaina 8.9.2015 toista kertaa järjestettävään Vesifoorumiin. Puheenvuorot avaavat monipuolisesti näkökulmia aiheeseen niin tutkimusorganisaatioiden, yritysten kuin rahoittajien näkökulmasta. Tilaisuuden Key note speaker on professori Alf Rehn, jonka aiheena on ”Veden monet tulevaisuudet”.

Lounaisrannikon vesiverkoston toimijat ovat Pyhäjärvi-Insituutti, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turku Science Park Oy ja Prizztech. Vesiverkoston toiminta on osa Turun, Uudenkaupungin, Rauman ja Porin kaupunkien välistä Loura-yhteistyötä.

Vesifoorumin järjestelyjä on tuettu EU:n rahoittamasta Baltic Flows-hankkeesta.