17.9. 2015 Smart Chemistry Park

Cleantech-osaamisen tueksi kaivataan julkisen sektorin pilotteja

Eri puolilla Suomea järjestetään kuluvan syksyn aikana Biotaloustreffit -tapahtumia. Turun tilaisuus pidettiin Åbo Akademin Arkenissa 15.9.2015. Biotalous on Suomen hallituksen ohjelmassa määritelty strategiseksi painopistealueeksi, joten tilaisuus herätti runsaasti kiinnostusta.

Åbo Akademin Arkenissa pidetty tilaisuus keräsi runsaan osallistujajoukon.

Turun Biotaloustreffit tarjosi yrityksille, tutkijoille ja julkisen sektorin edustajille hyvän mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin, sillä tilaisuuteen osallistui edustajia niin teollisuudesta, järjestöistä, rahoittajista kuin päättäjistä.

Neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila Maa- ja metsätalousministeriöstä otti puheenvuorossaan esiin hallituksen päätöksen nostaa biotalous strategiseksi painopistealueeksi, johon on tarkoitus varata 300 miljoonaa euroa.

Vainio-Mattilan mukaan biotalous ja puhtaat ratkaisut -painopisteen alla on viisi kärkiteemaa: 1. hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti, 2. puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä, 3. kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon, 4. suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase ja sininen biotalous nousuun sekä 5. luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin.

Tällä hetkellä maa- ja metsätalousministeriössä mietitään miten rahoitusta voidaan suunnata hankkeille, jotka tukevat yllä esitettyjä kärkiteemoja. Turun Seudun vahvuus on kemianalan osaamisessa, joka on synnyttänyt alueelle useita biotaloushaasteisiin ratkaisuja tarjoavia pk-yrityksiä. Vahvuuksiin lukeutuu myös alueen tiivis yliopistoyhteistyö. Turku Science Park Oy:n operoimassa Smart Chemistry Parkissa rakennetaan pk-yritysten ja yliopistojen yhteistyötä ja haetaan ratkaisuja biotalouden haasteisiin.

Kotimaisia pilottikohteita kaivataan

Ryhmäkeskustelujen aikana yrittäjät peräänkuuluttivat referenssikohteiden rakentamista ja demonstrointimahdollisuuksien tärkeyttä, sekä ensimarkkinoiden luomista kotimaassa. Esimerkiksi Clewer Oy:n toimitusjohtaja Jouni T. Laine mainitsi, että heidän cleantech-ratkaisunsa referenssikohde on ollut ulkomailla, sillä sen saaminen kotimaahan on ollut haastavaa.  

Clewer Oy:n toimitusjohtaja Jouni T. Laine toivoi edellytyksiä kotimaisten referenssikohteiden luomiselle.

Yhtenä ratkaisuna ongelmaan esitettiin, että kunnat ja kaupungit tulisivat aktiivisemmin mukaan uusien cleantech-ratkaisujen käyttöönottajina, jolloin ne voisivat jollain tavalla olla mukana jo pilottien ja demonstraatioiden mahdollistamisessa. Myös yritysten yhteisponnisteluja kansainvälisillä markkinoilla ehdotettiin keskusteluissa.

Biotaloustreffeillä osallistujia oli enemmän kuin tila antoi myöden, lähes 80 henkilöä. Tapahtumia järjestetään syksyn 2015 aikana ympäri Suomea. Tilaisuudet järjestää verkosto, jossa mukana ovat Elintarviketeollisuusliitto ry, Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Teknologiateollisuus ry, Suomen Bioteollisuus ry, MMM, TEM, VTT, Tekes ja paikalliset järjestäjät. Turussa paikallinen järjestäjätaho oli Turku Science Park Oy.

Kemianteollisuus ry:n asiamies Maija Pohjakallio keskusteli Biotaloustreffeillä Clewer Oy:n toimitusjohtaja Jouni T. Laineen kanssa.