1.10. 2015 Blogi

Älykkäästi, yhdessä

Aikana, jolloin vientiteollisuutemme yskii, eikö meidän pitäisi olla valmiita kokeilemaan uusia keinoja, joilla saisimme signaalit potentiaalisista markkinoista pk-yritystemme hyödynnettäväksi nykyistä aikaisemmin ja tehokkaammin kuin mitä nyt teemme?

Viime viikolla joukko turkulaisia yrittäjiä ja päättäjiä kokoontui Turku Smart City -seminaariin. Tilaisuuden puheenvuoroja ja keskusteluja yhdisti vahvasti yhteinen teema: tulevaisuudessa pk-yritysten merkitys taloutemme vetureina kasvaa entisestään. Kaupunginjohtaja Aleksi Randell nostikin esiin Turun tahtotilan olla kansainvälisesti kilpailukykyinen innovaatioalusta pk-yrityksille. Tämän vision toteuttamiseksi yhteistyö ja toimiva kommunikaatio kaupungin ja yritysten välillä on ehdottoman tärkeää. Erityisesti asia on näin älykäs kaupunki -ratkaisuja tarjoavista yrityksistä puhuttaessa.

Kaupungeilla on keskeinen rooli pyrkimyksissämme lisätä taloudellista hyvinvointia samanaikaisesti vähentäen ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Saavuttaaksemme tavoitteemme vähähiilisestä yhteiskunnasta ja paremmasta resurssitehokkuudesta meidän täytyy olla valmiita tarkastelemaan kriittisesti tapojamme elää, asua, liikkua, tuottaa energiaa ja rakentaa. Meidän täytyy olla älykkäämpiä, ja tehdä kaupungeistamme älykkäämpiä.

Globaaleja ideoita, paikallisesti testattuna

Älykäs kaupunki -ratkaisu on kaupunkialueelle tarkoitettu teknologia tai palvelu, joka hyödyntää digitaalisuutta parantaakseen hyvinvointia, vähentääkseen kustannuksia ja resurssien kulutusta sekä ympäristövaikutuksia ja osallistaa asukkaat päätöksentekoon entistä tehokkaammin esimerkiksi energian, terveydenhuollon sekä vesi- ja jätehuollon puitteissa. Suomessa ja Turun alueella on lukuisia hyviä, innovatiivisia yrityksiä, jotka tarjoavat tällaisia tuotteita ja palveluja, ja joilla on lupaavaa potentiaalia kansainvälisillä markkinoilla.

Monet näistä yrityksistä ovat tällä hetkellä pieniä, korkean teknologian yrityksiä, joiden resursseista valtaosa on sidottu tuotekehitystyöhön ja pilottiprojekteihin, joilla varmistetaan ratkaisujen testaus paikallisesti ja saadaan tarvittavia referenssejä. Tämä on hyvä paikka Turun kaupungin ojentaa auttava kätensä ja toimia innovaatioalustana, jossa uudet innovatiiviset ideat voivat itää ja kasvaa kansainvälisiksi menetystarinoiksi.

Turku Science Park välimiehenä

Älykäs kaupunki -ratkaisuilla on kansainvälistä kysyntää, mutta yritykset jotka haluavat viedä tuotteita ulkomaille, kohtaavat monia haasteita. Avainhenkilöiden resurssit ovat rajalliset, eivätkä aina riitä tarvittavaan valmisteluun ja markkinatiedon hankkimiseen. Kohdemarkkinat ovat usein maantieteellisesti kaukana, eikä kulttuurinen etäisyys ole yhtään sen vähäisempi. Kun vielä asiakas on kaupunki, on yhteyden löytäminen tarvittaviin, usein vielä kielimuurin takana seisoviin viranomaisiin erittäin aikaa vievää. Niinpä on helppo ymmärtää miten yksittäinen yritys voi kokea ajatuksen kansainväliseen tarjouskilpailuun osallistumisesta vähintäänkin haastavana.

Tässä kohtaa Turku Science Park Oy:n kaltainen neutraali toimija voi olla avuksi. Voimme toimia puolueettomana välimiehenä, joka auttaa kaupunkeja tuomaan tarpeitaan ja ratkaisuja kaipaavia ongelmia yritysten tietoisuuteen ja vastaavasti yrityksiä tarjoamaan ratkaisujaan kaupungeille. Tämä koskee myös suuria, kansainvälisiä yrityksiä, jotka tarvitsevat alihankkijoita suuriin kansainvälisiin projekteihin. Tässäkin asiassa avoin kommunikaatio ja yhteistyö, joka ottaa molempien osapuolten tarpeet huomioon on oleellinen osatekijä onnistumiselle.

Avoimesti yhteistyön kautta

Yhdessä älykkäämmin tekeminen tarkoittaa että meidän on oltava avoimia tarkastelemaan nykyisiä toimintatapojamme kriittisesti ja suhtautumaan avoimesti uusiin ideoihin ja yhteistyön muotoihin. Tällä hetkellä Suomen, Viron ja Ruotsin älykäs kaupunki -toimijoiden välinen yhteistyö on monilla tahoilla riittämätöntä, jotta yhteistyöstä saataisiin ulosmitattua aitoa hyötyä. Eikö tässä olisi siis paikka katsoa naapureidemme suuntaan ja katsoa mitä voitaisiin tehdä yhdessä? Aikana, jolloin vientiteollisuutemme yskii, eikö meidän pitäisi olla valmiita kokeilemaan uusia keinoja, joilla saisimme signaalit potentiaalisista markkinoista pk-yritystemme hyödynnettäväksi nykyistä aikaisemmin ja tehokkaammin kuin mitä nyt teemme? Kuinka voimme auttaa suomalaisia yrityksiä pääsemään mukaan suurten kansainvälisten organisaatioiden, kuten maailmanpankki ja YK, tarjouskilpailuihin entistä menestyksekkäämmin?

Paikallisella tasolla meidän täytyy oppia hyödyntämään kansallisia verkostojamme, kuten Team Finlandia, kyetäksemme tarjoamaan pk-yritysten käytettäväksi konkreettista markkinatietoa, minkä pohjalta ne voivat tehdä päätöksiä, tehokkaammin ja aikaisemmin kuin mitä nyt teemme. Uskon, että voimme oppia paljon ruotsalaisilta ja virolaisilta kumppaneiltamme näissä asioissa. Ja tehokkain tapa oppia on työskennellä yhdessä avoimessa ja vastavuoroisessa vuorovaikutuksessa.

On aika ryhtyä tekemään älykkäämmin, yhdessä.

Sami Uusitalo

Kirjoittaja on erityisasiantuntija Turku Science Park Oy:ssä. Tällä hetkellä hän työskentelee pk-yritysten kansainvälistämiseen liittyvien kysymysten parissa EU-rahoitteisessa SME2GO-projektissa.