3.11. 2015 BioTurku®

Faron edistää Clevegeniä teknologisella yhteistyöllä Selexis SA:n kanssa

Turkulainen Faron Pharmaceuticals Oy on solminut sopimuksen sveitsiläisen Selexis SA:n kanssa. Faron saa käyttöönsä Selexiksen teknologia-alustan, joka mahdollistaa Clevegenin lääkeaineen, humanisoidun vasta-aine FP-1304:n, masssatuotannon.

Selexiksen teknologiasta Faron saa merkittäviä etuja helpottaessaan Clevegenin prekliinistä kehitystä kohti kliinistä vaihetta, vaikeiden syöpäsairauksien hoitoa.

Immunoterapia hyödyntää potilaan omaa immuunivastetta syövän voittamiseksi. Immunoterapialla on valtavat mahdollisuudet syövän hoidossa ja se on tällä hetkellä yksi bioteknologia- ja lääketeollisuus-yritysten merkittävimmistä tutkimuskohteista.

Clevegen rajoittaa solupinnan reseptori Clever-1:n toimintaa. Kun Clever-1:n toiminta estetään, kasvaimeen hakeutuvat makrofaagit (tumour-associated macrophages, TAM) eivät pääse syöpäkudokseen ja niiden toiminta immuniteettia tukahduttavina soluina pienenee. Nämä molemmat tapahtumat muuttavat kasvaimen ympäristöä immuniteettia tukahduttavasta immuniteettia lisääväksi ja mahdollistavat elimistön immuunijärjestelmän taistelun syöpäsoluja vastaan.

- Tutkijat ovat jo vuosien ajan tunnistaneet kasvaimeen liittyvien makrofaagien olevan keskeinen kontrollimekanismi syövän hillitsemisessä elimistön puolustusjärjestelmän toimesta. Hiljattain tehty, jopa 1,74 miljardiin dollariin nouseva lisensointisopimus - johon sisältyi 350 miljoonan dollarin ennakkomaksu jo faasi I:n immuno-onkologisesta tutkimuksesta - Five Primen ja Bristol-Myers Squibbin välillä osoittaa Clevegenin kehityksen ja kaupallistamisen arvon Faronille, kertoo Faronin toimitusjohtaja Markku Jalkanen.

- Odotamme Selexiksen kanssa solmimamme sopimuksen merkittävästi parantavan onnistumisen mahdollisuuksia ja nopeuttavan tämän arvon realisoitumista Faronin sidosryhmille ja vaikeista syövistä kärsiville potilaille.

- On ilo aloittaa Selexiksen kanssa yhteistyö, jolla edistetään syövän immunoterapian ohjelmaamme Clevegeniä, joka tähtää elimistön oman puolustusjärjestelmän hyödyntämiseen syövän kasvua ja leviämistä vastaan. Uskomme Clevegenin selvästi eroavan kilpailevista tuotteista. Kohteena on erityisesti M2 TAM, kasvaimeen liittyvä makrofaagi, joka edistää tuumorin kasvua, mutta vaikutus ei ulotu M1 TAM:iin, joka ylläpitää syöpää torjuvaa immuniteettia, jatkaa Jalkanen.

Sopimuksen mukaan Selexis hoitaa Clevegenin tarvitseman solujen kloonivalmistuksen sovittua veloitusta vastaan. Selexis on myös oikeutettu tiettyihin etappimaksuihin, mikäli Clevegen pääsee määriteltyihin kliinisiin kehitysvaiheisiin ja merkittäviin myyntilukuihin.