12.11. 2015 Muut uutiset

Diplomi-insinöörien koulutusta lisätään Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa

Turun yliopisto, Åbo Akademi, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu ja Satakunnan ammattikorkeakoulu ovat sopineet tekniikan koulutuksen lisäämisestä länsirannikolla.

Sopimuspaperin allekirjoittivat Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen (vas.), Tampereen teknillisen yliopiston rehtori Markku Kivikoski, Åbo Akademin dekaani Tapio Salmi ja Turun AMK:N rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila. Kuva: Joel Haapamäki.

Sopimuksen myötä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa aletaan yhteistyössä kouluttaa konetekniikan ja automatiikan/robotiikan diplomi-insinöörejä. Koulutus toteutetaan maisteriohjelmana. Turun, Porin ja Rauman kaupungit, Varsinais-Suomen liitto, Satakuntaliitto ja paikalliset kauppakamarit tukevat hanketta.

‒ Koulutusta lähdettiin kehittämään, jotta korkeakoulut voisivat vastata erityisesti alueen teknologiateollisuuden kasvaviin osaamistarpeisiin. Elinkeinoelämä on jo pitkään kaivannut diplomi-insinöörikoulutusta ja uusia tekniikan osaajia alueelle, kertoo Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen.

Yhteistyö on osa lokakuun lopussa käynnistettyä Turku Future Technologies (TFT) -yhteistyötä. TFT on kahdeksan suomalaisen yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyöverkosto, joka tuo korkeakoulujen huippuosaamisen teknologiateollisuuden yritysten ulottuville. Tavoitteena on vahvistaa teknillistä osaamista sekä Turun alueen ja Lounais-Suomen tunnettuutta ja vetovoimaa tekniikan alan osaamiskeskittymänä.

Merkittävä askel Lounais-Suomelle

Turun ammattikorkeakoulu on omalla tahollaan avannut suorat, Turussa pääosin toteutettavat diplomi-insinööri -koulutuspolut sopimuksin Lappeenrannan Teknillisen yliopiston ja Åbo Akademin kanssa. Lisäksi Turun AMK ja Åbo Akademi ovat sopineet koulutusyhteistyöstä, jolla kehitetään luonnollisia opintopolkuja Turun AMK:n insinööreille Åbo Akademin englanninkielisiin diplomi-insinööriohjelmiin. Sopimus koskee Åbo Akademin kemiantekniikan ja tietotekniikan diplomi-insinööriohjelmia. Turun AMK:n eri alojen insinööriopiskelijat voivat tulevaisuudessa hakeutua näihin koulutuksiin ilman erillisiä siltaopintoja.

– Lounais-Suomi on suomalaisen teknologiateollisuuden ja korkean teknologiaosaamisen yksi tuotannollisista ydinalueista. Turkua ja Lounais-Suomea ei kuitenkaan tunnisteta teknologian kärkialueena ja potentiaalisena työssäkäyntialueena tekniikan osaajille. Tätä taustaa vasten voimme ymmärtää, kuinka merkittävästä askeleesta nyt saavutetussa sopimuksessa on kysymys, korostaa Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell.

- Turku Future Technologies -kokonaisuudessa kyse on teknillisen ylemmän korkeakoulutason koulutuksen vahvistamisesta, tekniikan alan koulutuksen vetovoiman vahvistamisesta ja alueemme tunnettuuden ja houkuttelevuuden lisäämisestä tekniikan alan osaajien ja yritysten piirissä, Randell jatkaa.

Ketterää yhteistyötä

Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen kertoo olevansa satakuntalaisen elinkeinoelämän puolesta tyytyväinen siihen, että konetekniikan diplomi-insinöörikoulutus alueella vihdoin käynnistyy.

- Olemme Porissa vuosia ponnistelleet tämän asian eteen ja onkin hienoa, että Turun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja alueen ammattikorkeakoulut ovat nyt löytäneet ratkaisun aluetta vaivanneeseen diplomi-insinöörikoulutusvajeeseen.

Tampereen teknillisen yliopiston rehtori Markku Kivikoski korostaa hyvän yhteistyön merkitystä toiminnan käynnistämisessä.

- Kun tämä perusedellytys on kunnossa, TTY:n kehittämällä muuntokoulutusmallilla on mahdollista jälleen reagoida ketterästi diplomi-insinöörien kysyntään lounaisrannikolla, Kivikoski toteaa.

Turku Future Technologies -yhteistyösopimuksessa ovat mukana Aalto-yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Yrkeshögskolan Novia/Aboa Mare ja Åbo Akademi. Kukin korkeakoulu profiloituu TFT:ssä omiin vahvuusalueisiinsa. Yhteistyön ylläpitäjinä toimivat Turun ja Rauman kaupungit sekä Turun Seudun Kehittämiskeskus.