12.11. 2015 Muut uutiset

Uusi elinkeinosopimus uudistaa Turun seudun elinkeino- ja innovaatiopalveluita

Nopeasti muuttuva toimintaympäristö haastaa julkiset elinkeinopalvelut. Näihin haasteisiin Turun seudun kunnat vastaavat uudistamalla elinkeinoyhteistyötä koskevan sopimuksensa.

Merkittävä osa Turun seudun elinkeino- ja innovaatiopalveluista keskitetään ensi vuoden puolella ICT-Cityyn.

Viimeistelyvaiheessa olevan Turun seudun uuden elinkeinosopimuksen myötä alueen innovaatio- ja elinkeinopalveluiden keskittäminen Turku Science Parkin alueelle saadaan päätökseen.

– Asiakkaan näkökulmasta on tärkeää, että palvelut ovat helposti saavutettavia ja sijaitsevat fyysisesti mahdollisimman lähellä toisiaan. Turku Science Parkista muodostuu nyt keskittymä, jossa yrittäjät ja yrittäjyydestä kiinnostuneet löytävät apua ja sparrausta kaikissa yritystoiminnan vaiheissa, sanoo Turun Seudun Kehittämiskeskuksen johtaja Niko Kyynäräinen.

Laaja palvelukokonaisuus

Uuteen elinkeinosopimukseen sisältyvät päätoiminnot ovat yrityspalvelut ja elinkeinorahasto. Elinkeinorahastosta voidaan rahoittaa osaksi tai kokonaan sellaisia hankkeita ja toimintoja, jotka edistävät Turun seudun elinvoimaisuutta. Yrityspalvelut koostuvat lähinnä yritysten neuvonta- ja kehittämispalveluista. Lisäksi Invest In- ja sijoittautumispalvelut, alueelliset markkinointitoimet ja alueellisten verkostojen ja osaamisklustereiden ylläpito sisältyvät palvelusopimukseen.

Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja Rikumatti Levomäki muistuttaa, että yritysten tarvitsemien palveluiden luonne on viime vuosina nopeasti muuttunut. Yleisen yritysneuvonnan rinnalle ovat nousseet innovaatiotoimintaa, kasvua ja kansainvälistymistä tukevat toiminnot ja palvelut.

– Uudella sopimuksella halutaan varmistaa, että yhä kapeampiin osaamisalueisiin perustuva yritystoiminta voi kotikunnastaan riippumatta saada Turun seudulta tarvitsemansa palvelut ja hyötyä oman toimialansa kehittämishankkeista.

Lisää kuntanäkökulmaa päätöksentekoon

Uudella sopimuksella halutaan myös parantaa kuntien mahdollisuuksia vaikuttaa toimintaan. Etenkin etäiseksi koettua hanketoimintaa halutaan kehittää paremmin kuntien toiveita vastaavaksi. Päätöksentekoa ja toimintaa virtaviivaistetaan myös yhdistämällä Turun Seudun Kehittämiskeskuksen ja Turku Science Park Oy:n toiminnot yhteen organisaatioon. Parhaillaan viimeistellään sopimuksen rahoitusmallia.

– Tavoitteena on, että kukin Turun seudun kunta osallistuu kustannuksiin noin 10 eurolla asukasta kohden. Näin kokonaisrahoitus olisi vuosina 2016–2019 noin 2,5 miljoonaa euroa. Lisäksi Turun kaupungin suora rahoitus on noin 1,5–2 miljoonaa. Myös EU, Sitra, Tekes ja erilaiset kansalliset rahoituslähteet täydentävät kokonaisuutta, Niko Kyynäräinen sanoo.

Palveluiden sijoittaminen lähelle toisiaan on edennyt suunnitellusti. Yrityspalvelupiste Potkuri muutti ICT-Cityyn viime kesänä, start-up-yrittäjyyttä vauhdittava SparkUp-yhteisö viettää avajaisiaan ElectroCityssä parin viikon kuluttua ja ensi vuoden alussa Turun Seudun Kehittämiskeskuksen ja Turku Science Park Oy:n toiminnot muuttavat ICT-Cityyn. Taloon sijoittuvat tulevaisuudessa myös Turun yliopiston Brahea-keskus sekä Turun ammattikorkeakoulun Palveluliiketoimintayksikkö.