22.1. 2016 Muut uutiset

Älykkään erikoistumisen asiantuntijaryhmä vahvistamaan Varsinais-Suomen kilpailukykyä

Tammikuussa aloittanut asiantuntijaryhmä pohtii tulevaisuuden vahvuusalueita ja kiteyttää älykkäitä strategioita Varsinais-Suomessa.

Maakunnan yhteistyöryhmän toimesta perustetun Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen asiantuntijaryhmän tehtävänä on työstää ytimekäs älykkään erikoistumisen strategia Varsinais-Suomen alueelle. Strategia tulee sisältämään käytännön toimenpide-ehdotuksia alueen älykkään kehittämisen ohjaamiseksi ja kiihdyttämiseksi.

Lähtökohtina Varsinais-Suomen älykkäälle erikoistumiselle toimivat mm. Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelma ja maakuntastrategia sekä entistä tiiviimpi ja rajat ylittävä yhteistyö eri toimialojen välillä.

Varsinais-Suomen liiton ohjauksessa toimivan asiantuntijaryhmän käytännön toimintaa koordinoi Turun yliopiston Technology Research Center -yksikön johtaja Tuomas Valtonen. Lisäksi ryhmässä on edustajia mm. Turku Science Parkista, Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta ja Turun ammattikorkeakoulusta.

Yllättäviä suuntia etsimässä

Asiantuntijaryhmä ei tyydy vain tarkastelemaan nykypäivää, vaan pyrkii hahmottamaan ratkaisuja maailmanmarkkinoiden muuttuvaan kysyntään ja ihmiskunnan kasvaviin haasteisiin.

– Tarvitsemme rohkeita, uusia avauksia. Pelkästään olemassa olevien toimialojen priorisoinnilla tai yleisluontoisten teemojen valinnalla emme saavuta merkittävää kilpailuetua. Pyrimme tunnistamaan myös yllättäviä suuntia ja toimialoja, jotka eivät ole suoraan näköpiirissä tai itsestäänselviä työn alkaessa, Valtonen sanoo.

Asiantuntijaryhmä tarkastelee laajasti alueen mahdollisuuksia vastata muuttuviin megatrendeihin.

– Oleellista on, että kehitämme sellaisia kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita, joista tulevina vuosina on Suomessa ja maailmalla kysyntää. Voimme hyödyntää nykyistä osaamispohjaamme, mutta tarvittaessa myös hakea osaamista alueemme ulkopuoleltakin, Valtonen kertoo.

Älykkään erikoistumisen strategiatyön alkuvaiheessa on vaikea ennustaa, millaiseen lopputulemaan päädytään.

Euroopan alueet ovat viime vuosina kehittäneet älykkään erikoistumisen strategioita, joiden tavoitteena on talouskasvun vauhdittaminen kohdistamalla ja tehostamalla alueellisia tutkimusinvestointeja ja innovaatioita. Tämä tutkimus- ja innovaatiostrategia pohjautuu alueen voimavarojen ja partnereiden analyysiin sekä rakentuu liike-elämän, julkisen sektorin ja tutkimuslaitosten väliselle vahvalle yhteistyölle. Strategian avulla alueiden on mahdollista suunnata resurssinsa tehokkaasti menestyviin ja kilpailukykyisiin toimintoihin.

– Älykkään erikoistumisen strategioita on viime vuosina kehitelty lähes kaikilla Euroopan unionin alueilla. Uutta kilpailuetua voi saavuttaa kohdistamalla rajalliset resurssit tieteenaloille ja sektoreille, joissa alueen nykytilasta ja osaamispohjasta on realistinen mahdollisuus ponnistaa Euroopan tai jopa maailman kärkeen. Näiden tunnistaminen ei kuitenkaan ole helppoa, ja tulevaisuutta on vaikea ennustaa, Valtonen toteaa.

Teksti: Turun yliopiston viestintä